Alpári Holt-Tisza

A Tiszaalpári Holt-Tisza a Tisza jobb parti, nyári gáttal védett árterületén helyezkedik el. Hossza 9,9 km, átlagos szélessége 60-80 m, teljes területe 138 ha, átlagos vízmélysége 1,6 m, víztérfogata 2,3 millió m3.

 Mindkét holtág a Tisza jelentősebb áradásai során víz alá kerül, ami a keszegállomány nagyságát kedvezően befolyásolja, valamint jelentős mennyiségben hoz csukát is a területre, más halfajok esetében azonban (ponty, süllő) káros hatású is lehet.

A holtágak parti sávja néhol kiépített, néhol teljesen vadregényes.

 

ALPÁRI HOLT-TISZA HORGÁSZRENDJE (felnőtt éves) 2019.

  1.     A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi        CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott        speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelezõ!
2.     A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel        kell alkalmazni!
3.     Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4.     A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5.     Fajlagos tilalom a pontyra nincs
.6.    A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá esõ megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után. A területi jeggyel        napi 3 db, heti 10 db darabszám korlátozással védett hal fogható.
7. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy idõben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen vagy a horgászathoz használt vízi jármûben, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban. 
8. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl. 
9.    A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából.        Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
10.    Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
11.    A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemû vontatása tilos!
12.  A csónak kikötéséhez használt karókat a horgászat befejezésekor minden esetben fel       kell szedni.
13.  A megmûvelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan       összefüggõ tevékenységre szabad használni.
14.  Védett területen sátorozni, védett területre élõ háziállatot bevinni tilos! Tüzet gyújtani TILOS!
15.   A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
16.   A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minõsül.
17.  A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül.        A halászati õrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk. 
18.  A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása elõtt köteles a fogási naplóba beírni,        hó, nap, óra, perc dátummal!
19.  A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
 

ALPÁRI HOLT-TISZA HORGÁSZRENDJE (felnőtt napi) 2019.

 1.   A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a        hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben        foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelezõ!
2.     A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi        horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3.     Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4.     A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5.     Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
6.     A napi területi jeggyel 3 db darabszám korlátozással védett hal fogható! .A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl. 
7.    A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani        horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. Szemetes helyen a horgászóktól a területi jegy         bevonásra kerül.
8.    Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
9.    A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemû vontatása tilos!
10.  A csónak kikötéséhez használt karókat a horgászat befejezésekor minden esetben fel kell szedni.
11.  A megmûvelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggõ tevékenységre szabad        használni.
12.  Védett területen sátorozni, védett területre élõ háziállatot bevinni tilos! Tüzet gyújtani TILOS!
13.   A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
14.   A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minõsül.
15.  A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül.        A halászati õrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk. 
16.  A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása elõtt        köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
17. A halgazálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
 

ALPÁRI HOLT-TISZA HORGÁSZRENDJE (kedvezményezett éves) 2019.

 1.     A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a        végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek        betartása kötelezõ!
2.     A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3.     Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4.     A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5.     Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
6.     A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a darabszám korlátozás alá  esõ halakból fajonként 2 db, összesen 3 db fogható, a        darabszám korlátozás alá nem esõ halfajból naponta összesen 5 kg fogható. A méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett nemes halakból éves szinten maximálisan 30 db tartható meg. A területi jegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá esõ megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után. 
7.  Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy idõben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen vagy a horgászathoz használt vízi jármûben, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban. 
8.    A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából.        Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
9.    Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
10.   A csali bárminemû vontatása tilos!
11.  A csónak kikötéséhez használt karókat a horgászat befejezésekor minden esetben fel kell szedni.
12.  A megmûvelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggõ tevékenységre szabad használni.
13.   A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
14.   A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minõsül.
15.  Védett területen sátorozni, védett területre élõ háziállatot bevinni tilos! Tüzet gyújtani TILOS!
16.  A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása elõtt köteles a        fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
17.  A Hhtv., az  Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül. A halászati õrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk. 
18.  A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
19. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl. 
 

ALPÁRI HOLT-TISZA HORGÁSZRENDJE (kedvezményezett napi) 2019.

 1.     A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a        végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek        betartása kötelezõ!
2.     A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3.     Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4.     A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5.     Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
6.    A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a darabszám korlátozás  alá esõ  halakból  összesen 2 db, a darabszám korlátozás alá nem esõ halfajokból naponta összesen 5 kg fogható.
7. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl.  
8.    A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából.        Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
9.    Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
10.   A csali bárminemû vontatása tilos!
11.  A csónak kikötéséhez használt karókat a horgászat befejezésekor minden esetben fel kell szedni.
12.  A megmûvelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggõ tevékenységre szabad használni.
13.   A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
14.   A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minõsül.
15.  Védett területen sátorozni, védett területre élõ háziállatot bevinni tilos! Tüzet gyújtani TILOS!
16.  A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása elõtt köteles a        fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
17.  A Hhtv., az  Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül. A halászati õrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk. 
18.  A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.