Bajai-Kamarás Duna (Sugovica)

KAMARÁS DUNA (SUGOVICA) (Felnõtt éves) 2018.
víztérkód: 03-005
1. A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a
BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a
végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt
általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek
betartása kötelezõ!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A
MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes
zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet
hátrahagyni tilos. Aki 3 méter sugarú körben szemetes helyen horgászik, az köteles érte
felelõsséget vállalni! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
6. Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
7. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemû vontatása tilos!
8. A megmûvelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
összefüggõ tevékenységre szabad használni.
9. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
10. A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
jogosulatlan horgászatnak minõsül.
11. A vízügyi mûtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
12. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy
véglegesen bevonásra kerül. A halászati õrök intézkedésük során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos
jogszabályok szerint kezel a szövetség.
13. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza
nem engedi – a horgászat folytatása elõtt köteles a fogási naplóba beírni, hó, nap, óra,
perc dátummal!
14. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
15. Horgászati tevékenység során csak az 5 méteres parti sáv vehetõ igénybe.
16. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelõsségére tartózkodik.
Esetleges balesetért az Igazgatóságot felelõsség nem terheli.
17. A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetõt anyagi
felelõsség terheli.
18. Horgászati tevékenységen túlmenõen csak engedély birtokában végezhetõ: fakivágás; bódé-,
stég-; állásépítés; partfal átalakítás; állatok és növények gyûjtése, csaliállat ásás; vízinövényzet
irtása; egyéb tevékenység (táborozás, tûzrakás).
19. A csónakos horgászat során használt rögzítõ karók egyik víztest esetében sem hagyhatók benn a
vízben, azokat a horgászat befejeztével el kell távolítani.
20. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetõk igénybe a horgászhelyek
megközelítésére.
21. A felnõtt horgász naponta 4 db darabszám korlátozással védett nemeshalat, ezen belül egy
halfajból 3 darabot, egyéb – mennyiségi korlátozással védett – õshonos halból 5 kg-ot tarthat
meg. Idegenhonos és invazív halfajok méret és mennyiségi korlátozás nélkül foghatók. A
méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett nemes halakból éves
szinten maximálisan 60 db fogható.A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába a darabszám
korlátozás alá esõ megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy idõben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen vagy a horgászathoz használt vízi jármûben, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
22. Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése
után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak
bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 06-72-517-200).
23. Tilos a pergetés november 1. – március 31. között a halászparti öböl hídtól a torkolat felé esõ rész
300 méterén.
24. A kijelölt strand teljes területén engedélyezett a horgászat, kivétel a strandolási idõszak (08:00- 20:00).
25. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl.
26. A BÁCSHOSZ több halgazdálkodási hasznosítóval haljelölési programot végez a Dunán, amennyiben ilyen jelölt halat fog (mûanyag szálas, színes sárga, zöld, kék jelek a hátúszó alatti izomzatban) kérjük a halról rögzített adatokat (hossz, súly, kerület, haljel száma) küldjék el, esetlegesen fotóval kiegészítve a bacshosz@bacshosz.hu- ra. A beküldõk ajándékban részesülnek.
A fogott hal adatainak rögzítését követõen a halat a jellel együtt mielõbb vissza kell engedni a vízbe, azt megtartani tilos.

KAMARÁS DUNA (SUGOVICA) (Felnõtt napi) 2018.
víztérkód: 03-005
1. A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a
BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a
végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt
általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek
betartása kötelezõ!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A
MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes
zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet
hátrahagyni tilos. Aki 3 méter sugarú körben szemetes helyen horgászik, az köteles érte
felelõsséget vállalni! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
6. Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
7. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemû vontatása tilos!
8. A megmûvelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
összefüggõ tevékenységre szabad használni.
9. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
10. A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
jogosulatlan horgászatnak minõsül.
11. A vízügyi mûtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
12. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy
véglegesen bevonásra kerül. A halászati õrök intézkedésük során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos
jogszabályok szerint kezel a szövetség.
13. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza
nem engedi – a horgászat folytatása elõtt köteles a fogási naplóba beírni, hó, nap, óra,
perc dátummal!
14. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
15. Horgászati tevékenység során csak az 5 méteres parti sáv vehetõ igénybe.
16. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelõsségére tartózkodik.
Esetleges balesetért az Igazgatóságot felelõsség nem terheli.
17. A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetõt anyagi
felelõsség terheli.
18. Horgászati tevékenységen túlmenõen csak engedély birtokában végezhetõ: fakivágás; bódé-,
stég-; állásépítés; partfal átalakítás; állatok és növények gyûjtése, csaliállat ásás; vízinövényzet
irtása; egyéb tevékenység (táborozás, tûzrakás).
19. A csónakos horgászat során használt rögzítõ karók egyik víztest esetében sem hagyhatók benn a
vízben, azokat a horgászat befejeztével el kell távolítani.
20. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetõk igénybe a horgászhelyek
megközelítésére.
21. A felnõtt horgász naponta 4 db darabszám korlátozással védett nemeshalat, ezen belül egy
halfajból 3 darabot, egyéb – mennyiségi korlátozással védett – õshonos halból 5 kg-ot tarthat
meg. Idegenhonos és invazív halfajok méret és mennyiségi korlátozás nélkül foghatók.
22. Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése
után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak
bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 06-72-517-200).
23. Tilos a pergetés november 1. – március 31. között a halászparti öböl hídtól a torkolat felé esõ rész
300 méterén.
24. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl.
25. A kijelölt strand teljes területén engedélyezett a horgászat, kivétel a strandolási idõszak (08:00- 20:00).
26. A BÁCSHOSZ több halgazdálkodási hasznosítóval haljelölési programot végez a Dunán, amennyiben ilyen jelölt halat fog (mûanyag szálas, színes sárga, zöld, kék jelek a hátúszó alatti izomzatban) kérjük a halról rögzített adatokat (hossz, súly, kerület, haljel száma) küldjék el, esetlegesen fotóval kiegészítve a bacshosz@bacshosz.hu- ra. A beküldõk ajándékban részesülnek.
A fogott hal adatainak rögzítését követõen a halat a jellel együtt mielõbb vissza kell engedni a vízbe, azt megtartani tilos.

KAMARÁS DUNA (SUGOVICA) (kedvezményezett éves) 2018.
víztérkód: 03-005
1. A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a
BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a
végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt
általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek
betartása kötelezõ!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A
MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes
zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet
hátrahagyni tilos. Aki 3 méter sugarú körben szemetes helyen horgászik, az köteles érte
felelõsséget vállalni! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
6. Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
7. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemû vontatása tilos!
8. A megmûvelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
összefüggõ tevékenységre szabad használni.
9. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
10. A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
jogosulatlan horgászatnak minõsül.
11. A vízügyi mûtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
12. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy
véglegesen bevonásra kerül. A halászati õrök intézkedésük során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos
jogszabályok szerint kezel a szövetség
13. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza
nem engedi – a horgászat folytatása elõtt köteles a fogási naplóba beírni, hó, nap, óra,
perc dátummal!
14. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
15. Horgászati tevékenység során csak az 5 méteres parti sáv vehetõ igénybe.
16. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelõsségére tartózkodik.
Esetleges balesetért az Igazgatóságot felelõsség nem terheli.
17. A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetõt anyagi
felelõsség terheli.
18. Horgászati tevékenységen túlmenõen csak engedély birtokában végezhetõ: fakivágás; bódé-,
stég-; állásépítés; partfal átalakítás; állatok és növények gyûjtése, csaliállat ásás; vízinövényzet
irtása; egyéb tevékenység (táborozás, tûzrakás).
19. A csónakos horgászat során használt rögzítõ karók egyik víztest esetében sem hagyhatók benn a
vízben, azokat a horgászat befejeztével el kell távolítani.
20. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetõk igénybe a horgászhelyek
megközelítésére.
21. A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a darabszám korlátozás alá esõ halakból fajonként 2 db, a darabszám korlátozás alá nem esõ halfajból naponta összesen 5 kg fogható. A méretkorlátozással és napi
kifogható darabszám korlátozással védett nemeshalakból éves szinten maximálisan 30 db fogható. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy idõben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen vagy a horgászathoz használt vízi jármûben, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
22. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl.
23. Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése
után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak
bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 06-72-517-200).
24. Tilos a pergetés november 1. – március 31. között a halászparti öböl hídtól a torkolat felé esõ rész
300 méterén.
25. A kijelölt strand teljes területén engedélyezett a horgászat, kivétel a strandolási idõszak (08:00- 20:00).
26. A BÁCSHOSZ több halgazdálkodási hasznosítóval haljelölési programot végez a Dunán, amennyiben ilyen jelölt halat fog (mûanyag szálas, színes sárga, zöld, kék jelek a hátúszó alatti izomzatban) kérjük a halról rögzített adatokat (hossz, súly, kerület, haljel száma) küldjék el, esetlegesen fotóval kiegészítve a bacshosz@bacshosz.hu- ra. A beküldõk ajándékban részesülnek.
A fogott hal adatainak rögzítését követõen a halat a jellel együtt mielõbb vissza kell engedni a vízbe, azt megtartani tilos.

KAMARÁS DUNA (SUGOVICA) (kedvezménezett napi) 2018.
víztérkód: 03-005
1. A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a
BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a
végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt
általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek
betartása kötelezõ!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A
MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes
zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet
hátrahagyni tilos. Aki 3 méter sugarú körben szemetes helyen horgászik, az köteles érte
felelõsséget vállalni! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
6. Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
7. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemû vontatása tilos!
8. A megmûvelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
összefüggõ tevékenységre szabad használni.
9. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
10. A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
jogosulatlan horgászatnak minõsül.
11. A vízügyi mûtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
12. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy
véglegesen bevonásra kerül. A halászati õrök intézkedésük során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos
jogszabályok szerint kezel a szövetség.
13. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza
nem engedi – a horgászat folytatása elõtt köteles a fogási naplóba beírni, hó, nap, óra,
perc dátummal!
14. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
15. Horgászati tevékenység során csak az 5 méteres parti sáv vehetõ igénybe.
16. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelõsségére tartózkodik.
Esetleges balesetért az Igazgatóságot felelõsség nem terheli.
17. A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetõt anyagi
felelõsség terheli.
18. Horgászati tevékenységen túlmenõen csak engedély birtokában végezhetõ: fakivágás; bódé-,
stég-; állásépítés; partfal átalakítás; állatok és növények gyûjtése, csaliállat ásás; vízinövényzet
irtása; egyéb tevékenység (táborozás, tûzrakás).
19. A csónakos horgászat során használt rögzítõ karók egyik víztest esetében sem hagyhatók benn a
vízben, azokat a horgászat befejeztével el kell távolítani.
20. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetõk igénybe a horgászhelyek
megközelítésére.
21. A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a darabszám korlátozás alá esõ halakból fajonként 2 db, a darabszám korlátozás alá nem esõ halfajból naponta összesen 5 kg fogható.
22. Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése
után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak
bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 06-72-517-200).
23. Tilos a pergetés november 1. – március 31. között a halászparti öböl hídtól a torkolat felé esõ rész
300 méterén.
24. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl.
25.A kijelölt strand teljes területén engedélyezett a horgászat, kivétel a strandolási idõszak (08:00- 20:00).
26. A BÁCSHOSZ több halgazdálkodási hasznosítóval haljelölési programot végez a Dunán, amennyiben ilyen jelölt halat fog (mûanyag szálas, színes sárga, zöld, kék jelek a hátúszó alatti izomzatban) kérjük a halról rögzített adatokat (hossz, súly, kerület, haljel száma) küldjék el, esetlegesen fotóval kiegészítve a bacshosz@bacshosz.hu- ra. A beküldõk ajándékban részesülnek.
A fogott hal adatainak rögzítését követõen a halat a jellel együtt mielõbb vissza kell engedni a vízbe, azt megtartani tilos.

KAMARÁS DUNA (SUGOVICA) (Felnõtt heti) 2018.
víztérkód: 03-005
1. A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a
BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a
végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt
általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek
betartása kötelezõ!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A
MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes
zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet
hátrahagyni tilos. Aki 3 méter sugarú körben szemetes helyen horgászik, az köteles érte
felelõsséget vállalni! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
6. Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
7. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemû vontatása tilos!
8. A megmûvelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
összefüggõ tevékenységre szabad használni.
9. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
10. A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
jogosulatlan horgászatnak minõsül.
11. A vízügyi mûtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
12. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy
véglegesen bevonásra kerül. A halászati õrök intézkedésük során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos
jogszabályok szerint kezel a szövetség.
13. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza
nem engedi – a horgászat folytatása elõtt köteles a fogási naplóba beírni, hó, nap, óra,
perc dátummal!
14. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
15. Horgászati tevékenység során csak az 5 méteres parti sáv vehetõ igénybe.
16. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelõsségére tartózkodik.
Esetleges balesetért az Igazgatóságot felelõsség nem terheli.
17. A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetõt anyagi
felelõsség terheli.
18. Horgászati tevékenységen túlmenõen csak engedély birtokában végezhetõ: fakivágás; bódé-,
stég-; állásépítés; partfal átalakítás; állatok és növények gyûjtése, csaliállat ásás; vízinövényzet
irtása; egyéb tevékenység (táborozás, tûzrakás).
19. A csónakos horgászat során használt rögzítõ karók egyik víztest esetében sem hagyhatók benn a
vízben, azokat a horgászat befejeztével el kell távolítani.
20. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetõk igénybe a horgászhelyek
megközelítésére.
21. A felnõtt horgász naponta 4 db darabszám korlátozással védett nemeshalat, ezen belül egy
halfajból 3 darabot, egyéb – mennyiségi korlátozással védett – õshonos halból 5 kg-ot tarthat
meg. Idegenhonos és invazív halfajok méret és mennyiségi korlátozás nélkül foghatók.Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy idõben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen vagy a horgászathoz használt vízi jármûben, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
22. Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése
után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak
bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 06-72-517-200).
23. Tilos a pergetés november 1. – március 31. között a halászparti öböl hídtól a torkolat felé esõ rész
300 méterén.
24. A kijelölt strand teljes területén engedélyezett a horgászat, kivétel a strandolási idõszak (08:00- 20:00).
25. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl.
26. A BÁCSHOSZ több halgazdálkodási hasznosítóval haljelölési programot végez a Dunán, amennyiben ilyen jelölt halat fog (mûanyag szálas, színes sárga, zöld, kék jelek a hátúszó alatti izomzatban) kérjük a halról rögzített adatokat (hossz, súly, kerület, haljel száma) küldjék el, esetlegesen fotóval kiegészítve a bacshosz@bacshosz.hu- ra. A beküldõk ajándékban részesülnek.
A fogott hal adatainak rögzítését követõen a halat a jellel együtt mielõbb vissza kell engedni a vízbe, azt megtartani tilos.