Duna-Völgyi Főcsatorna

A Duna–völgyi Főcsatorna a Ráckevei Duna-ágból ered, átlagos szélessége 8–10 méter, de néhol eléri a 15-20 métert, míg máshol csak 4-5méter. Mélysége 3–4 méter, hossza 117,5 cskm, területe 184 ha.

Dabas, Kakucs, Újhartyán térségéből érkezik Bács–Kiskun Megyébe és Bajánál ömlik a Dunába.

Folyása gyors, mivel keskeny és mély csatorna, a halak számára fontos táplálékszervezetekben viszonylag szegény. Az évenkénti fajlagos népesítési sűrűsége 30 kg/ha, amely elsősorban Dunai vadponty, süllő és balin telepítését jelenti. A vízterület rendelkezik olyan mértékű apró-keszeg állománnyal, melynek évenkénti pótlása nem szükséges.

 

DUNA-VÖLGYI FŐCSATORNA (DVCS)
0-116,5 CSKM-IG HORGÁSZRENDJE (felnőtt éves) 2019.

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és
a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII.
törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V.
törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális
feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos!
A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
6. A vízterületen csónakból horgászni, etetni és fürödni tilos!
7. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos!
8. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász
szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából.
Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy
bevonásra kerül!
9. A területi horgászjegy erre szolgáló rubrikájába a darabszám korlátozás alá eső
megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után. A területi jeggyel
napi 3 db, heti 10 db darabszám korlátozással védett hal fogható. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
10. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal
vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni
hó, nap, óra, perc dátummal!
11. A vízterületen az adott területen működő HE tagjai jelölt helyet létesíthetnek, amelyek
számukra elsőbbséget biztosítanak a horgászat gyakorlásában.
12. Az amúr mérete 50 cm, naponta csak egy darab fogható.
13. A Vízügyi műtárgyak 50 méteres körzetében horgászni tilos.
14. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
15. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok
hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.
16. A Hhtv., az Országos és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen
bevonásra kerül. A halászati őrök intézkedésük során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos
jogszabályok szerint kezel a szövetség.
17. A HÍRÖS SHE-KÁRÁSZ HE szakaszán 75,4—87,5 cskm és a Kelemenszéki
csatornán a horgászrend az alábbiakkal egészül ki:
A Kelemenszéki csatorna Kiskunsági Nemzeti Park területén átmenő szakaszán a
horgászat tilos!
18. Szabadszállási HE szakaszán 87,5—96,2 cskm a horgászrend az alábbiakkal
egészül ki: A Nagy Tőzegtó 100 m-es körzetében sátorozni, sátras utánfutóval,
lakókocsival és ezekhez hasonló járművekkel tartózkodni tilos!
Az egyesület vízterületén érvényben van a jelölt hely, amely a tulajdonosnak elsőbbséget
biztosít. Jelölt hely a DVCS Nagy Tőzegtó felé eső szakaszán nem létesíthető.
19. A Kunszentmiklósi HE szakaszán 96,2-116,5 cskm és a XXX-as, XXXI-es
csatornákon a horgászrend az alábbiakkal egészül ki:
A XXX. csatorna bal partján Pest megye határától a kunbábonyi úti zsilipig, jobb
partján Pest megye határától a Prokk-hídig, valamint a Kálmán-hídtól a XXXI. csatorna
befolyóig horgászni tilos! A XXXI. csatorna bal partján a burjáni vasúti hídtól a XXX.
csatorna befolyóig horgászni tilos.
20. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.

21. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

DUNA-VÖLGYI FŐCSATORNA (DVCS)
0-116,5 CSKM-IG HORGÁSZRENDJE (felnőtt napi) 2019.

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és
a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII.
törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V.
törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális
feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos!
A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
6. A vízterületen csónakból horgászni, etetni és fürödni tilos!
7. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos!
8. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász
szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából.
Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy
bevonásra kerül!
9. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal
vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni
hó, nap, óra, perc dátummal!
10. A vízterületen az adott területen működő HE tagjai jelölt helyet létesíthetnek, amelyek
számukra elsőbbséget biztosítanak a horgászat gyakorlásában.
11. Az amúr mérete 50 cm, naponta csak egy darab fogható.
12. A Vízügyi műtárgyak 50 méteres körzetében horgászni tilos.
13. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
14. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok
hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.
15. A Hhtv., az Országos és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen
bevonásra kerül. A halászati őrök intézkedésük során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos
jogszabályok szerint kezel a szövetség.
16. A HÍRÖS SHE-KÁRÁSZ HE szakaszán 75,4—87,5 cskm és a Kelemenszéki
csatornán a horgászrend az alábbiakkal egészül ki:
A Kelemenszéki csatorna Kiskunsági Nemzeti Park területén átmenő szakaszán a
horgászat tilos!
17. Szabadszállási HE szakaszán 87,5—96,2 cskm a horgászrend az alábbiakkal
egészül ki: A Nagy Tőzegtó 100 m-es körzetében sátorozni, sátras utánfutóval,
lakókocsival és ezekhez hasonló járművekkel tartózkodni tilos!
Az egyesület vízterületén érvényben van a jelölt hely, amely a tulajdonosnak elsőbbséget
biztosít. Jelölt hely a DVCS Nagy Tőzegtó felé eső szakaszán nem létesíthető.
18. A Kunszentmiklósi HE szakaszán 96,2-116,5 cskm és a XXX-as, XXXI-es
csatornákon a horgászrend az alábbiakkal egészül ki:
A XXX. csatorna bal partján Pest megye határától a kunbábonyi úti zsilipig, jobb
partján Pest megye határától a Prokk-hídig, valamint a Kálmán-hídtól a XXXI. csatorna
befolyóig horgászni tilos! A XXXI. csatorna bal partján a burjáni vasúti hídtól a XXX.
csatorna befolyóig horgászni tilos.
19. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.

20. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

DUNA-VÖLGYI FÕCSATORNA (DVCS)
0-116,5 CSKM-IG HORGÁSZRENDJE (kedvezményezett éves) 2019.

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély
jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló
2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM
rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi
engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni
tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
6. A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb
három horoggal, a darabszám korlátozás alá eső halakból fajonként 2 db, a
darabszám korlátozás alá nem eső halfajból naponta összesen 5 kg fogható. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
7. A vízterületen csónakból horgászni, etetni és fürödni tilos!
8. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos!
9. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos!
A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása
céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól
a területi jegy bevonásra kerül!
10. A területi horgászjegy erre szolgáló rubrikájába a darabszám korlátozás alá eső
megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után.
11. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal
vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni
hó, nap, óra, perc dátummal!
12. A vízterületen az adott területen működő HE tagjai jelölt helyet létesíthetnek,
amelyek számukra elsőbbséget biztosítanak a horgászat gyakorlásában.
13. Az amúr mérete 50 cm, naponta csak egy darab fogható.
14. A Vízügyi műtárgyak 50 méteres körzetében horgászni tilos.
15. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
16. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert
azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.
17. A Hhtv., az Országos és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy
véglegesen bevonásra kerül. A halászati őrök intézkedésük során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos
jogszabályok szerint kezel a szövetség.
18. Egyebekben az Országos Horgászrend előírásai érvényesek!
19. A HÍRÖS SHE-KÁRÁSZ HE szakaszán 75,4—87,5 cskm és a Kelemenszéki
csatornán a horgászrend az alábbiakkal egészül ki:
A Kelemenszéki csatorna Kiskunsági Nemzeti Park területén átmenő
szakaszán a horgászat tilos!
20. Szabadszállási HE szakaszán 87,5—96,2 cskm a horgászrend az alábbiakkal
egészül ki: A Nagy Tőzegtó 100 m-es körzetében sátorozni, sátras utánfutóval,
lakókocsival és ezekhez hasonló járművekkel tartózkodni tilos!
Az egyesület vízterületén érvényben van a jelölt hely, amely a tulajdonosnak
elsőbbséget biztosít. Jelölt hely a DVCS Nagy Tõzegtó felé esõ szakaszán nem
létesíthető.
21. A Kunszentmiklósi HE szakaszán 96,2-116,5 cskm és a XXX-as, XXXI-es
csatornákon a horgászrend az alábbiakkal egészül ki:
A XXX. csatorna bal partján Pest megye határától a kunbábonyi úti zsilipig, jobb partján Pest megye határától a Prokk-hídig, valamint a Kálmán-hídtól a XXXI. csatorna befolyóig horgászni tilos! A XXXI. csatorna bal partján a burjáni vasúti hídtól a XXX. csatorna befolyóig horgászni tilos!
22. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.

23. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

  DUNA-VÖLGYI FÕCSATORNA (DVCS)
0-116,5 CSKM-IG HORGÁSZRENDJE (kedvezményezett napi) 2019.


1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és
a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII.
törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V.
törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális
feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos!
A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
6. A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három
horoggal, a darabszám korlátozás alá eső halakból fajonként 2 db, a darabszám
korlátozás alá nem eső halfajból naponta összesen 5 kg fogható.
7. A vízterületen csónakból horgászni, etetni és fürödni tilos!
8. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos!
9. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos!
A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása
céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a
területi jegy bevonásra kerül!
10. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal
vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni
hó, nap, óra, perc dátummal!
11. A vízterületen az adott területen működő HE tagjai jelölt helyet létesíthetnek, amelyek
számukra elsőbbséget biztosítanak a horgászat gyakorlásában.
12. Az amúr mérete 50 cm, naponta csak egy darab fogható.
13. A Vízügyi műtárgyak 50 méteres körzetében horgászni tilos.
14. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
15. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok
hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.
16. A Hhtv., az Országos és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen
bevonásra kerül. A halászati őrök intézkedésük során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos
jogszabályok szerint kezel a szövetség.
17. A HÍRÖS SHE-KÁRÁSZ HE szakaszán 75,4—87,5 cskm és a Kelemenszéki
csatornán a horgászrend az alábbiakkal egészül ki:
A Kelemenszéki csatorna Kiskunsági Nemzeti Park területén átmenő szakaszán a
horgászat tilos!
18. Szabadszállási HE szakaszán 87,5—96,2 cskm a horgászrend az alábbiakkal
egészül ki: A Nagy Tőzegtó 100 m-es körzetében sátorozni, sátras utánfutóval,
lakókocsival és ezekhez hasonló járművekkel tartózkodni tilos!
Az egyesület vízterületén érvényben van a jelölt hely, amely a tulajdonosnak
elsőbbséget biztosít. Jelölt hely a DVCS Nagy Tőzegtó felé eső szakaszán nem
létesíthető.
19. A Kunszentmiklósi HE szakaszán 96,2-116,5 cskm és a XXX-as, XXXI-es
csatornákon a horgászrend az alábbiakkal egészül ki:
A XXX. csatorna bal partján Pest megye határától a kunbábonyi úti zsilipig, jobb partján Pest megye határától a Prokk-hídig, valamint a Kálmán-hídtól a XXXI. csatorna befolyóig horgászni tilos! A XXXI. csatorna bal partján a burjáni vasúti hídtól a XXX. csatorna befolyóig horgászni tilos!

20. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről. 

21. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

               

           

DVCS 0-116.5 cskm-ig  GYERMEK  TERÜLETI  HORGÁSZJEGY 2019. 

 
A 2013. évi CII. törvény és annak végrehajtási rendelete szerint.
  1. Nemes hal nem fogható (darabszám korlátozás alá eső halfaj)
  2. 3 kg egyéb hal fogható
  3. 14 év alatti gyermek nagykorú személy felügyelete mellett horgászhat
  4. Helyi horgászrend betartása kötelező!
 

Jogosulatlan halászattal, horgászattal kapcsolatosan a bejelentését az alábbi e-mail címeken teheti meg:bacshoszhalor@gmail.com, allamihalor@nebih.gov.hu
    LEGOLCSÓBB TAKARÍTÁS, HA NEM SZEMETELÜNK
Kecskemét, 2019.                                                                                   BÁCSHOSZ- www.bacshosz.hu