Ferenc-csatorna

FERENC CSATORNA (Felnőtt éves) 2019.

víztérkód: 03-095

 1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a

      BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a

      végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt

      általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek

      betartása kötelezi!

 1. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A

      MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!

 1. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
 2. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
 3. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes

      zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet

      hátrahagyni tilos. Aki 3 méter sugarú körben szemetes helyen horgászik, az köteles érte

      felelősséget vállalni! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!

 1. Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
 2. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemű vontatása tilos!
 3. A megművelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan

      összefüggő tevékenységre szabad használni.

 1. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
 2. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is

      jogosulatlan horgászatnak minősül.

 1. A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
 2. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy

      véglegesen bevonásra kerül. A halászati őrök intézkedésük során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos

jogszabályok szerint kezel a szövetség.

 1. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza

      nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni, hó, nap, óra,

      perc dátummal!

 1. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
 2. Horgászati tevékenység során csak az 5 méteres parti sáv vehető igénybe.
 3. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelősségére tartózkodik.

      Esetleges balesetért az Igazgatóságot felelősség nem terheli.

 1. A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetőt anyagi

      felelősség terheli.

 1. Horgászati tevékenységen túlmenően csak engedély birtokában végezhető: fakivágás; bódé-,

      stég-; állásépítés; partfal átalakítás; állatok és növények gyűjtése, csaliállat ásás; vízinövényzet

      irtása; egyéb tevékenység (táborozás, tűzrakás).

 1. A csónakos horgászat során használt rögzítő karók egyik víztest esetében sem hagyhatók benn a

      vízben, azokat a horgászat befejeztével el kell távolítani.

 1. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetők igénybe a horgászhelyek

      megközelítésére.

 1. A felnőtt horgász naponta 4 db darabszám korlátozással védett nemes halat, ezen belül egy

      halfajból 3 darabot, egyéb – mennyiségi korlátozással védett – őshonos halból 10 kg-ot tarthat

      meg. Idegenhonos és invazív halfajok méret és mennyiségi korlátozás nélkül foghatók. A

      méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett nemes halakból éves

      szinten maximálisan 100 db fogható.

22.Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen vagy a horgászathoz használt vízi járműben, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.

 1. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
 2. Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése

      után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak

      bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 06-72-517-200).

 

 1. A BÁCSHOSZ több halgazdálkodási hasznosítóval haljelölési programot végez a Dunán, amennyiben ilyen jelölt halat fog (műanyag szálas, színes sárga, zöld, kék jelek a hátúszó alatti izomzatban) kérjük a halról rögzített adatokat (hossz, súly, kerület, haljel száma) küldjék el, esetlegesen fotóval kiegészítve a bacshosz@bacshosz.hu- ra. A beküldők ajándékban részesülnek.

A fogott hal adatainak rögzítését követően a halat a jellel együtt mielőbb vissza kell engedni a vízbe, azt megtartani tilos.

 

Jogosulatlan halászattal, horgászattal kapcsolatosan a bejelentését az alábbi e-mail címeken teheti meg:

bacshoszhalor@gmail.com, allamihalor@nebih.gov.hu

 

                               LEGOLCSÓBB TAKARÍTÁS, HA NEM SZEMETELÜNK!

 

Kecskemét, 2019.                                                                                   BÁCSHOSZ – www.bacshosz.hu