Fűzvölgyi-Öntöző Főcsatorna

A Fűzvölgyi Főcsatorna kiinduló pontja Szalkszentmártontól mint egy 3 kilométerre délre található, az a Kiskunsági Öntöző Főcsatorna főágából ered, ahol a vízkormányzást egy zsilip biztosítja, majd a Harta és Akasztó között a Nagykékes nevű részen ér véget.

A főcsatornában folyamatosan áramló víz jó életfeltételeket biztosít a halak számára. A szélessége átlagban 30-40 méter, mélysége 1,4-1,8 méter, teljes hossza 48,169 cskm, területe 206 ha. Parti sávja általában nádassal vagy bedőlt fákkal, ágakkal, fagyökerekkel borított.

A halgazdálkodási hasznosítás elsődleges célja a megfelelő halállomány biztosítása, amely az eredményes horgászathoz szükséges, fajlagos népesítési sűrűsége 40 kg/ha. A ponty telepítés során két-és háromnyaras korosztályokat, míg a ragadozó fajok esetében előneveltet, a keszegfélék, a compó és a széles kárász esetében pedig vegyes korosztályú állományokat telepítünk a területre. A terület híres a süllő állományáról, melyben nem ritkák a kapitálisnak számító egyedek sem.

FŰZVÖLGYI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE (felnőtt éves) 2019.

 1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a

           BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a

           végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt  

          általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!

 1. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos!

          A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!

 1. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
 2. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
 3. Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre és a pontyra nincs.
 4. Csónakból horgászni és etetni is tilos!
 5. Az amúr mérete 50 cm és naponta csak egy darab fogható.
 6. A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá eső megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen a fogás után. A területi jeggyel napi 3 db, heti 10 db darabszám korlátozással védett hal fogható. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen , amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
 7. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász

     szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából.

     Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi

     jegy bevonásra kerül.

 1. A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni.

          Az engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsőbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában.

          A vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára

          horgászat céljából megközelíthető legyen.

 1. A terület egyéb irányú zártsága miatt a

            16+620 cskm és 18+850 cskm között mindkét parton

              31+700 cskm szakaszon (kíméleti terület Kopolya) 450 m hosszan minden év november 15. és a következő év június 15. napja közötti időszakban teljes horgászati tilalom van

            33+074 cskm és 36+941 cskm között a jobb parton

            36+941 cskm és 40+681 cskm között mindkét parton

            40+681 cskm és 44+836 cskm között a jobb parton

         tartózkodni, csak külön belépési engedéllyel lehet! A tiltást zárt terület, belépni tilos táblák jelzik.

 1. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan

         összefüggő tevékenységre szabad használni.

 1. A Hhtv, az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra

         kerül! A halászati őrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.

 1. A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
 2. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
 3. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is

          jogosulatlan horgászatnak minősül.

 1. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem

         engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!

 1. A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
 2. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
 3. Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében.
 4. A halgazdálkodási jog gyakorlója kutatási területeket jelölhet ki egyes csatornaszakaszokon, ahol a csatorna teljes szélességében tilos a horgászat. A tilalmat tábla jelzi, illetve bővebb tájékoztatás a szövetség honlapján található.
 5. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

FŰZVÖLGYI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE  (felnőtt napi) 2019.

 1.  A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi  engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
 2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ 

        horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!

 1. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
 2. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
 3. Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre és a pontyra nincs.
 4. A napi területi jeggyel 3 db darabszám korlátozással védett hal fogható!
 5. Csónakból horgászni és etetni is tilos!
 6. Az amúr mérete 50 cm és naponta csak egy darab fogható.
 7. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
 8. A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsőbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában. A vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat céljából megközelíthető legyen.
 9. A terület egyéb irányú zártsága miatt a

              16+620 cskm és 18+850 cskm között mindkét parton

                     31+700 cskm szakaszon (kíméleti terület Kopolya) 450 m hosszan minden év november       15. és a következő év június 15. napja közötti időszakban teljes horgászati tilalom van

                   33+074 cskm és 36+941 cskm között a jobb parton

                   36+941 cskm és 40+681 cskm között mindkét parton

                   40+681 cskm és 44+836 cskm között a jobb parton

               tartózkodni, csak külön belépési engedéllyel lehet!  A tiltást zárt terület, belépni tilos táblák jelzik.

 1. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan

         összefüggő tevékenységre szabad használni.

 1. A Hhtv.,az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra kerül! A halászati őrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
 2. A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
 3. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
 4. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is

          jogosulatlan horgászatnak minősül.

 1. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem

             engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!

 1. A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
 2. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
 3. Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében.
 4. A halgazdálkodási jog gyakorlója kutatási területeket jelölhet ki egyes csatornaszakaszokon, ahol a csatorna teljes szélességében tilos a horgászat. A tilalmat tábla jelzi, illetve bővebb tájékoztatás a szövetség honlapján található.
 5. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

 

FŰZVÖLGYI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE  (felnőtt 2 napos) 2019.

 1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
 2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ 

        horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!

 1. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
 2. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
 3. Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre és a pontyra nincs.
 4. A napi területi jeggyel 3 db darabszám korlátozással védett hal fogható!
 5. Csónakból horgászni és etetni is tilos!
 6. Az amúr mérete 50 cm és naponta csak egy darab fogható.
 7. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles

        magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen   

        horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!

 1. A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az engedéllyel épített

        vízi állásokon a tulajdonost elsőbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában.  A vízi állások bejáratát úgy kell

        kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat céljából megközelíthető legyen.

 1. A terület egyéb irányú zártsága miatt a

              16+620 cskm és 18+850 cskm között mindkét parton

           31+700 cskm szakaszon (kíméleti terület Kopolya) 450 m hosszan minden év november 15. és a következő év június 15. napja közötti időszakban teljes horgászati tilalom van

                   33+074 cskm és 36+941 cskm között a jobb parton

                   36+941 cskm és 40+681 cskm között mindkét parton

                   40+681 cskm és 44+836 cskm között a jobb parton

               tartózkodni, csak külön belépési engedéllyel lehet!  A tiltást zárt terület, belépni tilos táblák jelzik.

 1. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan

         összefüggő tevékenységre szabad használni.

 1. A Hhtv.,az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra kerül! A halászati őrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
 2. A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.                   
 3. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
 4. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is

          jogosulatlan horgászatnak minősül.

 1. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
 2. A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelthet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
 3. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
 4. Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében.
 5. A halgazdálkodási jog gyakorlója kutatási területeket jelölhet ki egyes csatornaszakaszokon, ahol a csatorna teljes szélességében tilos a horgászat. A tilalmat tábla jelzi, illetve bővebb tájékoztatás a szövetség honlapján található.

22.Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

 

FŰZVÖLGYI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE  (felnőtt 3 napos) 2019.

 1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt

engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!

 1. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
 2. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
 3. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
 4. Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre és a pontyra nincs.
 5. A napi területi jeggyel 3 db darabszám korlátozással védett hal fogható!Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
 6. Csónakból horgászni és etetni is tilos!
 7. Az amúr mérete 50 cm és naponta csak egy darab fogható.
 8. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
 9. A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsőbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában.  A vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat céljából megközelíthető legyen.
 10. A terület egyéb irányú zártsága miatt a

              16+620 cskm és 18+850 cskm között mindkét parton

                      31+700 cskm szakaszon (kíméleti terület Kopolya) 450 m hosszan minden év november 15. és a következő év június 15. napja közötti időszakban teljes horgászati tilalom van

                   33+074 cskm és 36+941 cskm között a jobb parton

                   36+941 cskm és 40+681 cskm között mindkét parton

                   40+681 cskm és 44+836 cskm között a jobb parton

               tartózkodni, csak külön belépési engedéllyel lehet!  A tiltást zárt terület, belépni tilos táblák jelzik.

 1. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan

         összefüggő tevékenységre szabad használni.

 1. A Hhtv.,az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra

         kerül!A halászati őrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.

 1. A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.    
 2. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
 3. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is

          jogosulatlan horgászatnak minősül.

 1. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem

             engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!

 1. A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
 2. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
 3. Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében.
 4. A halgazdálkodási jog gyakorlója kutatási területeket jelölhet ki egyes csatornaszakaszokon, ahol a csatorna teljes szélességében tilos a horgászat. A tilalmat tábla jelzi, illetve bővebb tájékoztatás a szövetség honlapján található.
 5. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

 

Jogosulatlan halászattal, horgászattal kapcsolatosan a bejelentését az alábbi e-mail címeken teheti meg:

bacshoszhalor@gmail.com, allamihalor@nebih.gov.hu

LEGOLCSÓBB TAKARÍTÁS, HA NEM SZEMETELÜNK!
Kecskemét, 2019