Fűzvölgyi-Öntöző Főcsatorna

A Fűzvölgyi Főcsatorna kiinduló pontja Szalkszentmártontól mint egy 3 kilométerre délre található, az a Kiskunsági Öntöző Főcsatorna főágából ered, ahol a vízkormányzást egy zsilip biztosítja, majd a Harta és Akasztó között a Nagykékes nevű részen ér véget.

A főcsatornában folyamatosan áramló víz jó életfeltételeket biztosít a halak számára. A szélessége átlagban 30-40 méter, mélysége 1,4-1,8 méter, teljes hossza 48,169 cskm, területe 206 ha. Parti sávja általában nádassal vagy bedőlt fákkal, ágakkal, fagyökerekkel borított.

A halgazdálkodási hasznosítás elsődleges célja a megfelelő halállomány biztosítása, amely az eredményes horgászathoz szükséges, fajlagos népesítési sűrűsége 40 kg/ha. A ponty telepítés során két-és háromnyaras korosztályokat, míg a ragadozó fajok esetében előneveltet, a keszegfélék, a compó és a széles kárász esetében pedig vegyes korosztályú állományokat telepítünk a területre. A terület híres a süllő állományáról, melyben nem ritkák a kapitálisnak számító egyedek sem.

  FŰZVÖLGYI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE (felnőtt éves) 2018.

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a
BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a
végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt
általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása
kötelezõ!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos!
A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllõre, a kõsüllõre és
a pontyra nincs.
6. Csónakból horgászni és etetni is tilos!
7. Az amúr mérete 50 cm és naponta csak egy darab fogható.
8. A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá esõ megtartott halakat X
jelöléssel rögzíteni kell közvetlen a fogás után. A területi jeggyel napi 3 db, heti 10 db darabszám
korlátozással védett hal fogható. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy idõben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen , amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
9. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász
szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából.
Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi
jegy bevonásra kerül.
10. A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni.
Az engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsõbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában.
A vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára
horgászat céljából megközelíthetõ legyen.
11. A terület egyéb irányú zártsága miatt a
16+620 cskm és 18+850 cskm között mindkét parton
31+700 cskm szakaszon (kíméleti terület Kopolya) 450 m hosszan minden év november 15. és a következõ év június 15. napja közötti idõszakban teljes horgászati tilalom van
33+074 cskm és 36+941 cskm között a jobb parton
36+941 cskm és 40+681 cskm között mindkét parton
40+681 cskm és 44+836 cskm között a jobb parton
tartózkodni, csak külön belépési engedéllyel lehet! A tiltást zárt terület, belépni tilos táblák jelzik.
12. A megmûvelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
összefüggõ tevékenységre szabad használni.
13. A Hhtv, az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra
kerül! A halászati õrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
14. A vízügyi mûtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
15. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
16. A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
jogosulatlan horgászatnak minõsül.
17. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem
engedi – a horgászat folytatása elõtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
18. A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
19. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl.
20. Twisterezõ vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej tömege max.10 g. lehet a vermelõ halállomány védelme érdekében.
21. A halgazdálkodási jog gyakorlója kutatási területeket jelölhet ki egyes csatornaszakaszokon, ahol a csatorna teljes szélességében tilos a horgászat. A tilalmat tábla jelzi, illetve bõvebb tájékoztatás a szövetség honlapján található.

 

FŰZVÖLGYI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE  (felnőtt napi) 2018.

1. A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ
között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott
133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi
engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelezõ!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ
horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllõre, a kõsüllõre és a pontyra nincs.
6. A napi területi jeggyel 3 db darabszám korlátozással védett hal fogható!
7. Csónakból horgászni és etetni is tilos!
8. Az amúr mérete 50 cm és naponta csak egy darab fogható.
9. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles
magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen
horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
10. A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az engedéllyel épített
vízi állásokon a tulajdonost elsõbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában. A vízi állások bejáratát úgy kell
kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat céljából megközelíthetõ legyen.
11. A terület egyéb irányú zártsága miatt a
16+620 cskm és 18+850 cskm között mindkét parton
31+700 cskm szakaszon (kíméleti terület Kopolya) 450 m hosszan minden év november 15. és a következõ év június 15. napja közötti idõszakban teljes horgászati tilalom van
33+074 cskm és 36+941 cskm között a jobb parton
36+941 cskm és 40+681 cskm között mindkét parton
40+681 cskm és 44+836 cskm között a jobb parton
tartózkodni, csak külön belépési engedéllyel lehet! A tiltást zárt terület, belépni tilos táblák jelzik.
12. A megmûvelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
összefüggõ tevékenységre szabad használni.
13. A Hhtv.,az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra kerül! A halászati õrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
14. A vízügyi mûtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
15. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
16. A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
jogosulatlan horgászatnak minõsül.
17. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem
engedi – a horgászat folytatása elõtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
18. A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
19. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl.
20. Twisterezõ vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej tömege max.10 g. lehet a vermelõ halállomány védelme érdekében.
21. A halgazdálkodási jog gyakorlója kutatási területeket jelölhet ki egyes csatornaszakaszokon, ahol a csatorna teljes szélességében tilos a horgászat. A tilalmat tábla jelzi, illetve bõvebb tájékoztatás a szövetség honlapján található.

 

FŰZVÖLGYI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE (kedvezményezett napi) 2018.

1.        A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a           BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a           végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt             általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2.       A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos!           A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3.       Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4.       A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5.       Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre és           a pontyra nincs.
6.       Csónakból horgászni és etetni is tilos!
7.       Az amúr mérete 50 cm és naponta csak egy darab fogható.
 8.    A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a       darabszám korlátozás alá eső halakból fajonként 2 db, a darabszám korlátozás alá nem  eső halfajból        összesen 5 kg fogható.
9.       A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes          zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet          hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi  jegy bevonásra kerül.
10.    A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni.     Az engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsőbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában.        A vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat     céljából megközelíthető legyen.
11.A terület egyéb irányú zártsága miatt a                 16+620 cskm és 18+850 cskm között mindkét parton                     31+700 cskm szakaszon (kíméleti terület Kopolya) 450 m hosszan minden év november 15. és a következő év június 15. napja közötti időszakban teljes horgászati tilalom van                   33+074 cskm és 36+941 cskm között a jobb parton                   36+941 cskm és 40+681 cskm között mindkét parton                   40+681 cskm és 44+836 cskm között a jobb parton         tartózkodni, csak külön belépési engedéllyel lehet!      A tiltást zárt terület, belépni tilos táblák jelzik.
12. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan       összefüggő tevékenységre szabad használni.
13. A Hhtv, az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra kerül! A halászati őrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.      
14.    A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.                                 
15.     A  nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
16.     A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is          jogosulatlan horgászatnak minősül. 
17.   A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után  ha azt azonnal vissza nem         engedi  a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
18.    A halgazdákodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
19. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről. 
20. Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej  tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében. 
21. A halgazdálkodási jog gyakorlója kutatási területeket jelölhet ki egyes csatornaszakaszokon, ahol a csatorna teljes szélességében tilos a horgászat. A tilalmat tábla jelzi, illetve bővebb tájékoztatás a szövetség honlapján található.
 

FŰZVÖLGYI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE (kedvezményezett éves) 2018.

1.        A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a           BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a           végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt             általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2.       A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos!           A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3.       Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4.       A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5.       Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre és           a pontyra nincs.
6.       Csónakból horgászni és etetni is tilos!
7.       Az amúr mérete 50 cm és naponta csak egy darab fogható.
 8.    A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a       darabszám korlátozás alá eső halakból fajonként 2 db, a darabszám korlátozás alá nem  eső halfajból        összesen 5 kg fogható.A területi jegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá esõ megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után.Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy idõben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban. 
9.       A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes          zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet          hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi  jegy bevonásra kerül.
10.    A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni.     Az engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsőbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában.        A vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat     céljából megközelíthető legyen.
11.A terület egyéb irányú zártsága miatt a                 16+620 cskm és 18+850 cskm között mindkét parton                     31+700 cskm szakaszon (kíméleti terület Kopolya) 450 m hosszan minden év november 15. és a következő év június 15. napja közötti időszakban teljes horgászati tilalom van                   33+074 cskm és 36+941 cskm között a jobb parton                   36+941 cskm és 40+681 cskm között mindkét parton                   40+681 cskm és 44+836 cskm között a jobb parton         tartózkodni, csak külön belépési engedéllyel lehet!      A tiltást zárt terület, belépni tilos táblák jelzik.
12. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan       összefüggő tevékenységre szabad használni.
13. A Hhtv, az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra kerül! A halászati őrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.      
14.    A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.                                 
15.     A  nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
16.     A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is          jogosulatlan horgászatnak minősül. 
17.   A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után  ha azt azonnal vissza nem         engedi  a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
18.    A halgazdákodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
19. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről. 
20. Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej  tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében. 
21. A halgazdálkodási jog gyakorlója kutatási területeket jelölhet ki egyes csatornaszakaszokon, ahol a csatorna teljes szélességében tilos a horgászat. A tilalmat tábla jelzi, illetve bővebb tájékoztatás a szövetség honlapján található.

 

Jogosulatlan halászattal, horgászattal illetve állami halõri szolgálat feladatvégzését érintõ bejelentését az alábbi e-mail címen teheti meg:

allamihalor@nebih.gov.hu    

LEGOLCSÓBB TAKARÍTÁS, HA NEM SZEMETELÜNK!                                                                                          

BÁCSHOSZ  – www.bacshosz.hu       Kecskemét, 2018.