Kadia-Duna

KADIA DUNA (Felnőtt éves) 2018. víztérkód: 03-094

1. A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a
BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a
végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt
általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek
betartása kötelezõ!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A
MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes
zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet
hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
6. – Foglalt hely (jelölt hely) nincs!
– Horgászati tevékenység során csak az 5 méteres parti sáv vehetõ igénybe.
7. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemû vontatása tilos!
8. A megmûvelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
összefüggõ tevékenységre szabad használni.
9. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
10. A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
jogosulatlan horgászatnak minõsül.
11. A vízügyi mûtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
12. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy
véglegesen bevonásra kerül. A halászati õrök intézkedésük során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos
jogszabályok szerint kezel a szövetség.
13. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza
nem engedi – a horgászat folytatása elõtt köteles a fogási naplóba beírni, hó, nap, óra,
perc dátummal!
14. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
15. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelõsségére tartózkodik.
Esetleges balesetért az Igazgatóságot felelõsség nem terheli.
16. A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetõt anyagi
felelõsség terheli.
17. A csónakos horgászat során használt rögzítõ karók egyik víztest esetében sem hagyhatók benn a
vízben, azokat a horgászat befejeztével el kell távolítani.
18. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetõk igénybe a horgászhelyek
megközelítésére.
19. A felnõtt horgász naponta 4 db darabszám korlátozással védett nemeshalat, ezen belül egy
halfajból 3 darabot, egyéb – mennyiségi korlátozással védett – õshonos halból 5 kg-ot tarthat
meg. Idegenhonos és invazív halfajok méret és mennyiségi korlátozás nélkül foghatók. A
méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett nemes halakból éves
szinten maximálisan 60 db fogható. A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá esõ
megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után.
20. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy idõben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen vagy a horgászathoz használt vízi jármûben, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
21. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl.
22. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság korlátozásai:

– A Budzsaki-hídtól a Halkeltetõig az erdõ felõl nem horgászható a vízszakasz.
– Elektromos és kézi meghajtású csónak használata engedélyezett.
– A víztestek a védett területen belül a meglévõ utakon (kivéve a tiltott szakaszok) gyalog,
kerékpárral, segédmotor kerékpárral közelíthetõ meg.
– Horgászállás építése, csak természetvédelmi hatósági engedéllyel, vagyonkezelõi
hozzájárulás birtokában végezhetõ!
– Természetvédelmi érték miatt (pl. vonulás, fészkelés stb.) idõszaki korlátozás elrendelhetõ.
– Tilos a fakivágás, ágas szedés, partfal átalakítás, állatok és növények gyûjtése, csali állat ásás,
vízi növényzet irtása!
– Horgászati tevékenységen túlmenõen külön engedély köteles: táborozás, tûzrakás.
– Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése
után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak
bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 06-72-517-200).

 
 
 

KADIA DUNA (Felnőtt napi) 2018. víztérkód: 03-094

 
 1. 1. A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a
  BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a
  végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt
  általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek
  betartása kötelezõ!
  2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A
  MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
  3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
  4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
  5. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes
  zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet
  hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
  6. – Foglalt hely (jelölt hely) nincs!
  – Horgászállás építése, csak természetvédelmi hatósági engedéllyel, vagyonkezelõi hozzájárulás
  birtokában végezhetõ!
  – Horgászati tevékenység során csak az 5 méteres parti sáv vehetõ igénybe.
  7. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemû vontatása tilos!
  8. A megmûvelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
  összefüggõ tevékenységre szabad használni.
  9. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
  10. A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
  jogosulatlan horgászatnak minõsül.
  11. A vízügyi mûtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
  12. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül. A halászati õrök intézkedésük során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos
  jogszabályok szerint kezel a szövetség.
  13. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza
  nem engedi – a horgászat folytatása elõtt köteles a fogási naplóba beírni, hó, nap, óra, perc dátummal!
  14. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
  15. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelõsségére tartózkodik.
  Esetleges balesetért az Igazgatóságot felelõsség nem terheli.
  16. A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetõt anyagi
  felelõsség terheli.
  17. A csónakos horgászat során használt rögzítõ karók egyik víztest esetében sem hagyhatók benn a
  vízben, azokat a horgászat befejeztével el kell távolítani.
  18. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetõk igénybe a horgászhelyek megközelítésére.
  19. A felnõtt horgász naponta 4 db darabszám korlátozással védett nemeshalat, ezen belül egy
  halfajból 3 darabot, egyéb – mennyiségi korlátozással védett – õshonos halból 5 kg-ot tarthat
  meg. Idegenhonos és invazív halfajok méret és mennyiségi korlátozás nélkül foghatók.
  20. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl.
  21. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság korlátozásai:
  – A Budzsaki-hídtól a Halkeltetõig az erdõ felõl nem horgászható a vízszakasz.
  – Elektromos és kézi meghajtású csónak használata engedélyezett.
  – A víztestek a védett területen belül a meglévõ utakon (kivéve a tiltott sszakaszok) gyalog,
  kerékpárral, segédmotor kerékpárral közelíthetõ meg.
  – Természetvédelmi érték miatt (pl. vonulás, fészkelés stb.) idõszaki korlátozás elrendelhetõ.
  – Tilos a fakivágás, ágas szedés, partfal átalakítás, állatok és növények gyûjtése, csali állat ásás,
  vízi növényzet irtása!
  – Horgászati tevékenységen túlmenõen külön engedély köteles: táborozás, tûzrakás.
  – Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése
  után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak
  bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 06-72-517-200).
 
 

KADIA DUNA (kedvezményezett éves) 2018. víztérkód: 03-094

1. A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a
BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a
végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt
általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek
betartása kötelezõ!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A
MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes
zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet
hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
6. – Foglalt hely (jelölt hely) nincs!
– Horgászállás építése, csak természetvédelmi hatósági engedéllyel, vagyonkezelõi hozzájárulás
birtokában végezhetõ!
– Horgászati tevékenység során csak az 5 méteres parti sáv vehetõ igénybe.
7. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemû vontatása tilos!
8. A megmûvelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
összefüggõ tevékenységre szabad használni.
9. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
10. A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
jogosulatlan horgászatnak minõsül.
11. A vízügyi mûtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
12. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy
véglegesen bevonásra kerül. A halászati õrök intézkedésük során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos
jogszabályok szerint kezel a szövetség.
13. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza
nem engedi – a horgászat folytatása elõtt köteles a fogási naplóba beírni, hó, nap, óra,
perc dátummal!
14. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
15. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelõsségére tartózkodik.
Esetleges balesetért az Igazgatóságot felelõsség nem terheli.
16. A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetõt anyagi
felelõsség terheli.
17. A csónakos horgászat során használt rögzítõ karók egyik víztest esetében sem hagyhatók benn a
vízben, azokat a horgászat befejeztével el kell távolítani.
18. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetõk igénybe a horgászhelyek
megközelítésére.
19. A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a darabszám korlátozás alá esõ halakból fajonként 2 db, a darabszám korlátozás alá nem esõ halfajból naponta összesen 5 kg fogható.A méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett nemeshalakból éves szinten maximálisan 30 db fogható. A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá esõ
megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy idõben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
20. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl.
21. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság korlátozásai:
– A Budzsaki-hídtól a Halkeltetõig az erdõ felõl nem horgászható a vízszakasz.
– Elektromos és kézi meghajtású csónak használata engedélyezett.
– A víztestek a védett területen belül a meglévõ utakon (kivéve a tiltott sszakaszok) gyalog,
kerékpárral, segédmotor kerékpárral közelíthetõ meg.
– Természetvédelmi érték miatt (pl. vonulás, fészkelés stb.) idõszaki korlátozás elrendelhetõ.
– Tilos a fakivágás, ágas szedés, partfal átalakítás, állatok és növények gyûjtése, csali állat ásás,
vízi növényzet irtása!
– Horgászati tevékenységen túlmenõen külön engedély köteles: táborozás, tûzrakás.
– Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése
után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak
bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 06-72-517-200).
Jogosulatlan halászattal, horgászattal illetve állami halõri szolgálat feladatvégzését érintõ bejelentését az alábbi e-mail címen teheti meg:
allamihalor@nebih.gov.hu

KADIA DUNA (kedvezményezett napi) 2018. víztérkód: 03-094

 
 1. 1. A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a
  BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a
  végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt
  általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek
  betartása kötelezõ!
  2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A
  MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
  3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
  4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
  5. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes
  zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet
  hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
  6. – Foglalt hely (jelölt hely) nincs!
  – Horgászállás építése, csak természetvédelmi hatósági engedéllyel, vagyonkezelõi hozzájárulás
  birtokában végezhetõ!
  – Horgászati tevékenység során csak az 5 méteres parti sáv vehetõ igénybe.
  7. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemû vontatása tilos!
  8. A megmûvelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
  összefüggõ tevékenységre szabad használni.
  9. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
  10. A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
  jogosulatlan horgászatnak minõsül.
  11. A vízügyi mûtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
  12. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül. A halászati õrök intézkedésük során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos
  jogszabályok szerint kezel a szövetség.
  13. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza
  nem engedi – a horgászat folytatása elõtt köteles a fogási naplóba beírni, hó, nap, óra, perc dátummal!
  14. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
  15. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelõsségére tartózkodik.
  Esetleges balesetért az Igazgatóságot felelõsség nem terheli.
  16. A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetõt anyagi
  felelõsség terheli.
  17. A csónakos horgászat során használt rögzítõ karók egyik víztest esetében sem hagyhatók benn a
  vízben, azokat a horgászat befejeztével el kell távolítani.
  18. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetõk igénybe a horgászhelyek megközelítésére.
  19. A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a
  darabszám korlátozás alá esõ halakból fajonként 2 db, a darabszám korlátozás alá nem esõ halfajból
  naponta összesen 5 kg fogható.
  20. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl.
  21. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság korlátozásai:
  – A Budzsaki-hídtól a Halkeltetõig az erdõ felõl nem horgászható a vízszakasz.
  – Elektromos és kézi meghajtású csónak használata engedélyezett.
  – A víztestek a védett területen belül a meglévõ utakon (kivéve a tiltott sszakaszok) gyalog,
  kerékpárral, segédmotor kerékpárral közelíthetõ meg.
  – Természetvédelmi érték miatt (pl. vonulás, fészkelés stb.) idõszaki korlátozás elrendelhetõ.
  – Tilos a fakivágás, ágas szedés, partfal átalakítás, állatok és növények gyûjtése, csali állat ásás,
  vízi növényzet irtása!
  – Horgászati tevékenységen túlmenõen külön engedély köteles: táborozás, tûzrakás.
  – Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése
  után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak
  bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 06-72-517-200).
 
LEGOLCSÓBB TAKARÍTÁS, HA NEM SZEMETELÜNK!
 
Kecskemét, 2018. BÁCSHOSZ – www.bacshosz.hu