Kadia-Duna

KADIA DUNA (Felnőtt éves) 2019.  víztérkód: 03-094

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a
BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a
végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt
általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek
betartása kötelező!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A
MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes
zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet
hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
6. – Foglalt hely (jelölt hely) nincs!
– Horgászati tevékenység során csak az 5 méteres parti sáv vehető igénybe.
7. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemű vontatása tilos!
8. A megművelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
összefüggő tevékenységre szabad használni.
9. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
10. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
jogosulatlan horgászatnak minősül.
11. A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
12. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy
véglegesen bevonásra kerül. A halászati őrök intézkedésük során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos
jogszabályok szerint kezel a szövetség.
13. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza
nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni, hó, nap, óra,
perc dátummal!
14. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
15. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelősségére tartózkodik.
Esetleges balesetért az Igazgatóságot felelősség nem terheli.
16. A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetőt anyagi
felelősség terheli.
17. A csónakos horgászat során használt rögzítő karók egyik víztest esetében sem hagyhatók benn a
vízben, azokat a horgászat befejeztével el kell távolítani.
18. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetők igénybe a horgászhelyek
megközelítésére.
19. A felnőtt horgász naponta 4 db darabszám korlátozással védett nemeshalat, ezen belül egy
halfajból 3 darabot, egyéb – mennyiségi korlátozással védett – őshonos halból 5 kg-ot tarthat
meg. Idegenhonos és invazív halfajok méret és mennyiségi korlátozás nélkül foghatók. A
méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett nemes halakból éves
szinten maximálisan 60 db fogható. A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá eső
megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után.
20. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen vagy a horgászathoz használt vízi járműben, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
21. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
22. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság korlátozásai:
– A Budzsaki-hídtól a Halkeltetőig az erdő felől nem horgászható a vízszakasz.
– Elektromos és kézi meghajtású csónak használata engedélyezett.
– A víztestek a védett területen belül a meglévő utakon (kivéve a tiltott szakaszok) gyalog,
kerékpárral, segédmotor kerékpárral közelíthető meg.
– Horgászállás építése, csak természetvédelmi hatósági engedéllyel, vagyonkezelői
hozzájárulás birtokában végezhető!
– Természetvédelmi érték miatt (pl. vonulás, fészkelés stb.) időszaki korlátozás elrendelhető.
– Tilos a fakivágás, ágas szedés, partfal átalakítás, állatok és növények gyűjtése, csali állat ásás,
vízi növényzet irtása!
– Horgászati tevékenységen túlmenően külön engedély köteles: táborozás, tűzrakás.
– Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése
után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak
bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 06-72-517-200).

KADIA DUNA (Felnőtt napi) 2019. víztérkód: 03-094

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a
BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a
végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt
általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek
betartása kötelező!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A
MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes
zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet
hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
6. – Foglalt hely (jelölt hely) nincs!
– Horgászállás építése, csak természetvédelmi hatósági engedéllyel, vagyonkezelői hozzájárulás
birtokában végezhető!
– Horgászati tevékenység során csak az 5 méteres parti sáv vehető igénybe.
7. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemű vontatása tilos!
8. A megművelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
összefüggő tevékenységre szabad használni.
9. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
10. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
jogosulatlan horgászatnak minősül.
11. A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
12. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül. A halászati őrök intézkedésük során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos
jogszabályok szerint kezel a szövetség.
13. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza
nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni, hó, nap, óra, perc dátummal!
14. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
15. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelősségére tartózkodik.
Esetleges balesetért az Igazgatóságot felelősség nem terheli.
16. A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetőt anyagi
felelősség terheli.
17. A csónakos horgászat során használt rögzítő karók egyik víztest esetében sem hagyhatók benn a
vízben, azokat a horgászat befejeztével el kell távolítani.
18. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetők igénybe a horgászhelyek megközelítésére.
19. A felnőtt horgász naponta 4 db darabszám korlátozással védett nemeshalat, ezen belül egy
halfajból 3 darabot, egyéb – mennyiségi korlátozással védett – őshonos halból 5 kg-ot tarthat
meg. Idegenhonos és invazív halfajok méret és mennyiségi korlátozás nélkül foghatók.
20. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
21. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság korlátozásai:
– A Budzsaki-hídtól a Halkeltetőig az erdő felől nem horgászható a vízszakasz.
– Elektromos és kézi meghajtású csónak használata engedélyezett.
– A víztestek a védett területen belül a meglévő utakon (kivéve a tiltott sszakaszok) gyalog,
kerékpárral, segédmotor kerékpárral közelíthető meg.
– Természetvédelmi érték miatt (pl. vonulás, fészkelés stb.) időszaki korlátozás elrendelhető.
– Tilos a fakivágás, ágas szedés, partfal átalakítás, állatok és növények gyűjtése, csali állat ásás,
vízi növényzet irtása!
– Horgászati tevékenységen túlmenően külön engedély köteles: táborozás, tűzrakás.
– Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése
után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak
bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 06-72-517-200).

KADIA DUNA (kedvezményezett éves) 2019. víztérkód: 03-094

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a
BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a
végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt
általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek
betartása kötelező!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A
MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes
zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet
hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
6. – Foglalt hely (jelölt hely) nincs!
– Horgászállás építése, csak természetvédelmi hatósági engedéllyel, vagyonkezelői hozzájárulás
birtokában végezhető!
– Horgászati tevékenység során csak az 5 méteres parti sáv vehető igénybe.
7. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemű vontatása tilos!
8. A megművelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
összefüggő tevékenységre szabad használni.
9. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
10. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
jogosulatlan horgászatnak minősül.
11. A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
12. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy
véglegesen bevonásra kerül. A halászati őrök intézkedésük során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos
jogszabályok szerint kezel a szövetség.
13. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza
nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni, hó, nap, óra,
perc dátummal!
14. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
15. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelősségére tartózkodik.
Esetleges balesetért az Igazgatóságot felelősség nem terheli.
16. A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetőt anyagi
felelősség terheli.
17. A csónakos horgászat során használt rögzítő karók egyik víztest esetében sem hagyhatók benn a
vízben, azokat a horgászat befejeztével el kell távolítani.
18. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetők igénybe a horgászhelyek
Megközelítésére.

19. A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a darabszám korlátozás alá eső halakból naponta összesen 2 db, a darabszám korlátozás alá nem eső halfajból naponta összesen 5 kg fogható.

A méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett nemeshalakból éves szinten maximálisan 30 db fogható. A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá eső
megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
20. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
21. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság korlátozásai:
– A Budzsaki-hídtól a Halkeltetőig az erdő felől nem horgászható a vízszakasz.
– Elektromos és kézi meghajtású csónak használata engedélyezett.
– A víztestek a védett területen belül a meglévő utakon (kivéve a tiltott sszakaszok) gyalog,
kerékpárral, segédmotor kerékpárral közelíthető meg.
– Természetvédelmi érték miatt (pl. vonulás, fészkelés stb.) időszaki korlátozás elrendelhető.
– Tilos a fakivágás, ágas szedés, partfal átalakítás, állatok és növények gyűjtése, csali állat ásás,
vízi növényzet irtása!
– Horgászati tevékenységen túlmenően külön engedély köteles: táborozás, tűzrakás.
– Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése
után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak
bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 06-72-517-200).

KADIA DUNA (kedvezményezett napi) 2019. víztérkód: 03-094

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a
BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a
végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt
általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek
betartása kötelező!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A
MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes
zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet
hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
6. – Foglalt hely (jelölt hely) nincs!
– Horgászállás építése, csak természetvédelmi hatósági engedéllyel, vagyonkezelői hozzájárulás
birtokában végezhető!
– Horgászati tevékenység során csak az 5 méteres parti sáv vehető igénybe.
7. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni. A csali bárminemű vontatása tilos!
8. A megművelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
összefüggő tevékenységre szabad használni.
9. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
10. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
jogosulatlan horgászatnak minősül.
11. A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
12. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül. A halászati őrök intézkedésük során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos
jogszabályok szerint kezel a szövetség.
13. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza
nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni, hó, nap, óra, perc dátummal!
14. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
15. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelősségére tartózkodik.
Esetleges balesetért az Igazgatóságot felelősség nem terheli.
16. A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetőt anyagi
felelősség terheli.
17. A csónakos horgászat során használt rögzítő karók egyik víztest esetében sem hagyhatók benn a
vízben, azokat a horgászat befejeztével el kell távolítani.
18. A védgátak csak a szükséges engedélyek birtokában vehetők igénybe a horgászhelyek megközelítésére.

19. A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a
darabszám korlátozás alá eső halakból naponta összesen 2 db, a darabszám korlátozás alá nem eső halfajból naponta összesen 5 kg fogható.

20. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
21. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság korlátozásai:
– A Budzsaki-hídtól a Halkeltetőig az erdő felől nem horgászható a vízszakasz.
– Elektromos és kézi meghajtású csónak használata engedélyezett.
– A víztestek a védett területen belül a meglévő utakon (kivéve a tiltott szakaszok) gyalog,
kerékpárral, segédmotor kerékpárral közelíthető meg.
– Természetvédelmi érték miatt (pl. vonulás, fészkelés stb.) időszaki korlátozás elrendelhető.
– Tilos a fakivágás, ágas szedés, partfal átalakítás, állatok és növények gyűjtése, csali állat ásás,
vízi növényzet irtása!
– Horgászati tevékenységen túlmenően külön engedély köteles: táborozás, tűzrakás.
– Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése
után kérjük a fogás helyét, idejét, faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak
bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 06-72-517-200).

 

Jogosulatlan halászattal, horgászattal kapcsolatosan a bejelentését az alábbi e-mail címeken teheti meg:
bacshoszhalor@gmail.com, allamihalor@nebih.gov.hu

LEGOLCSÓBB TAKARÍTÁS, HA NEM SZEMETELÜNK!

Kecskemét, 2019.