Szelidi-tavi Csatorna

SZELIDI-TAVI MEGKERÜLŐ CSATORNA HORGÁSZRENDJE (Felnőtt éves 2018.)

1.     A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló        2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi        engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelezõ!
2.     A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott       eltérésekkel kell alkalmazni!
3.     Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4.     A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5.     Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllõre, a kõsüllõre és a pontyra nincs.
6.     Csónakból horgászni és etetni is tilos!
7.     Az amúr mérete 50 cm és naponta csak egy darab fogható.
8.     A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá esõ megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen a fogás után.       A területi jeggyel napi 3 db, heti 10 db darabszám korlátozással védett hal fogható. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy idõben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban. 
9.     A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása       céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
10.   A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsõbbség illeti        meg a horgászat gyakorlásában. A vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat céljából megközelíthetõ legyen.
11.   A megmûvelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggõ tevékenységre szabad használni.
12.   A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra kerül!        A halászati õrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk. 
13.   A vízügyi mûtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
14.   A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
15.   A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minõsül.
16.   A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása elõtt köteles a fogási naplóba beírni        hó, nap, óra, perc dátummal.
17.   A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
18. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl. 
 
 
1.     A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi        CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott        speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelezõ!
2.     A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel        kell alkalmazni!
3.     Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4.     A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5.     Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllõre, a kõsüllõre és a pontyra nincs.
6.     A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a darabszám korlátozás alá esõ halakból fajonként 2 db,        a darabszám korlátozás alá nem esõ halfajokból naponta összesen 5 kg fogható. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy idõben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban. 
7.     A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá esõ megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen a fogás után. A területi jeggyel        napi 2 db, heti 5 db darabszám korlátozással védett hal fogható.
8.    Az amúr mérete 50 cm, naponta csak egy darab fogható.
9.    Csónakból horgászni és etetni tilos!
10.  A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából.        Horgászhelyen szemetethátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
11.  A vízterületen jelölt hely nincs, horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsõbbség illeti meg a horgászat        gyakorlásában. A vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat céljából megközelíthetõ legyen.
12.  A megmûvelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggõ tevékenységre szabad használni.
13.  A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra kerül! A halászati õrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk. 
14.  A vízügyi mûtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.                                 
15.   A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
16.   A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minõsül.
17.  A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása elõtt köteles a fogási naplóba beírni,        hó nap, óra, perc dátummal!. 
18.A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
19. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl. 
 
  LEGOLCSÓBB TAKARÍTÁS, HA NEM SZEMETELÜNK!
Kecskemét, 2018. BÁCSHOSZ – www. bacshosz.hu