Kiskunsági Öntöző Főcsatorna

A Kiskunsági Főcsatorna a főváros és a Duna-Tisza közének egyik legkedveltebb horgászvize. A Ráckevei Duna-ágból ágazik ki és Akasztónál csatlakozik a Duna-völgyi Főcsatornába.

A Főcsatorna a huszadik század hatvanas, hetvenes éveiben épült és a hajdan volt mocsaras, később labilis vízellátottságú Duna menti terület mezőgazdasági céljait hivatott kiszolgálni. Több mint 50 kilométeren át kacskaringózik Akasztóig, ezért is ragadt rá a Kígyós név. Rengeteg, változatos horgászhelyet kínál, szinte teljes hosszában.

Szélessége átlagban 40-50 méter, mélysége 1,6-2,0 méter, pontos hossza 58,75 cskm, területe 303 ha.

A területen az általános halfajok mellett, úgymint ponty, süllő, csuka, szürke harcsa és keszegfélék jelentős arányban fordul elő, a compó és a széles kárász, melyek mesterséges telepítések után kerültek a jelenlegi állományszintre. A halgazdálkodási terv elsődleges célja a megfelelő halállomány biztosítása, amely az eredményes horgászathoz szükséges. A tervben minden évben kötelező érvénnyel 50 kg/ha-os telepítés került meghatározásra. A terület keszeg állománya képes az évenkénti reprodukcióra, biztosítva ezzel a ragadozó állományok eltartásához szükséges táplálékbázist. A halgazdálkodási tevékenységnek minden esetben összhangban kell lennie a Fűzvölgyi Öntöző Főcsatornán végzettekkel, mivel a két főcsatorna között a halak vándorlása nem korlátozott.

KISKUNSÁGI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE (felnőtt éves) 2019.

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a
BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a
végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt
általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek
betartása kötelező!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos!
A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre
és a pontyra nincs. A Tass-i Holtágon (kíméleti terület Tass községtől Délre körülbelül 3 km-re a
jobb parton) november 15 június 15 között horgászni tilos!
6. Az amúr mérete 50 cm, naponta csak egy darab fogható.
7. A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá eső megtartott halakat
X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után. A területi jeggyel napi 3 db, heti 10 db darabszám
korlátozással védett hal fogható. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen , amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
8. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes
zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet
hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
9. Csónakból horgászni, etetni is tilos!
10. A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az
engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsőbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában. A
vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat
céljából megközelíthető legyen.
11. A Kiskunsági Főcsatorna DVCS Kelemenszéki tápcsatorna betorkolásától (15+167 cskm) a solti
csőszházig (10 cskm) a bal parton horgászni tilos!
12. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
összefüggő tevékenységre szabad használni.
13. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
14. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
jogosulatlan horgászatnak minősül.
15. A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
16. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra
kerül! A halászati őrök intézkedés során fénykép és videofelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
17. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után ha azt azonnal vissza nem
engedi a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
18. A halgazdáloksái jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
19. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
20. Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében.
21. A halgazdálkodási jog gyakorlója kutatási területeket jelölhet ki egyes csatornaszakaszokon, ahol a csatorna teljes szélességében tilos a horgászat. A tilalmat tábla jelzi, illetve bővebb tájékoztatás a szövetség honlapján található.
22.Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

KISKUNSÁGI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE (felnőtt napi) 2019.

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között
a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013.
(XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben
meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos!
A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre és a pontyra
nincs. A Tass-i Holtágon (kíméleti terület Tass községtől Délre körülbelül 3 km-re a jobb parton) november 15 – június 15 között horgászni tilos
6. A napi területi jeggyel 3 db darabszám korlátozással védett hal fogható!
7. Az amúr mérete 50 cm, naponta csak egy darab fogható.
8. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles
magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. Szemetes
helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
9. Csónakból horgászni, etetni is tilos!
10. A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az engedéllyel
épített víziállásokon a tulajdonost elsőbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában. A víziállások bejáratát úgy
kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat céljából megközelíthető legyen.
11. A Kiskunsági Főcsatorna DVCS – Kelemenszéki tápcsatorna betorkolásától (15+167 cskm) a solti csőszházig
(10 cskm) a bal parton horgászni tilos!
12. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő
tevékenységre szabad használni.
13. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
14. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan
horgászatnak minősül.
15. A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
16. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra kerül!A halászati őrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
17. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem
engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
18. A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
19.A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
20. Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében.
22. A halgazdálkodási jog gyakorlója kutatási területeket jelölhet ki egyes csatornaszakaszokon, ahol a csatorna teljes szélességében tilos a horgászat. A tilalmat tábla jelzi, illetve bővebb tájékoztatás a szövetség honlapján található.
21.Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

KISKUNSÁGI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE (felnőtt 2 napos) 2019.

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között
a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013.
(XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben
meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos!
A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre és a pontyra
nincs. A Tass-i Holtágon (kíméleti terület Tass községtől Délre körülbelül 3 km-re a jobb parton) november 15 – június 15 között horgászni tilos
6. A két napos területi jeggyel naponta 3 db darabszám korlátozással védett hal fogható! Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
7. Az amúr mérete 50 cm, naponta csak egy darab fogható.
8. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles
magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. Szemetes
helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
9. Csónakból horgászni, etetni is tilos!
10. A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az engedéllyel
épített víziállásokon a tulajdonost elsőbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában. A víziállások bejáratát úgy
kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat céljából megközelíthető legyen.
11. A Kiskunsági Főcsatorna DVCS – Kelemenszéki tápcsatorna betorkolásától (15+167 cskm) a solti csőszházig
(10 cskm) a bal parton horgászni tilos!
12. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő
tevékenységre szabad használni.
13. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
14. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan
horgászatnak minősül.
15. A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
16. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra kerül!
A halászati őrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
17. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem
engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
18. A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
19. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
20. Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében.
21. A halgazdálkodási jog gyakorlója kutatási területeket jelölhet ki egyes csatornaszakaszokon, ahol a csatorna teljes szélességében tilos a horgászat. A tilalmat tábla jelzi, illetve bővebb tájékoztatás a szövetség honlapján található.
22.Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

KISKUNSÁGI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE (felnőtt 3 napos) 2019.

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között
a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013.
(XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben
meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos!
A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre és a pontyra
nincs. A Tass-i Holtágon (kíméleti terület Tass községtől Délre körülbelül 3 km-re a jobb parton) november 15 – június 15 között horgászni tilos
6. A három napos területi jeggyel naponta 3 db darabszám korlátozással védett hal fogható!Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
7. Az amúr mérete 50 cm, naponta csak egy darab fogható.
8. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles
magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. Szemetes
helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
9. Csónakból horgászni, etetni is tilos!
10. A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az engedéllyel
épített víziállásokon a tulajdonost elsőbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában. A víziállások bejáratát úgy
kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat céljából megközelíthető legyen.
11. A Kiskunsági Főcsatorna DVCS – Kelemenszéki tápcsatorna betorkolásától (15+167 cskm) a solti csőszházig
(10 cskm) a bal parton horgászni tilos!
12. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő
tevékenységre szabad használni.
13. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
14. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan
horgászatnak minősül.
15. A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
16. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra kerül!
A halászati őrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
17. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem
engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
18. A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
19. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
20. Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében.
21. A halgazdálkodási jog gyakorlója kutatási területeket jelölhet ki egyes csatornaszakaszokon, ahol a csatorna teljes szélességében tilos a horgászat. A tilalmat tábla jelzi, illetve bővebb tájékoztatás a szövetség honlapján található.
22. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

KISKUNSÁGI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE (kedvezményezett éves) 2019.

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a
BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a
Végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt
általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek
betartása kötelező!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos!
A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre
és a pontyra nincs. A Tass-i Holtágon (kíméleti terület Tass községtől Délre körülbelül 3 km-re a jobb parton) november 15 – június 15 között horgászni tilos!
6. Az amúr mérete 50 cm, naponta csak egy darab fogható.
7. A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a darabszám korlátozás alá eső halakból naponta fajonként 2 db, összesen 3 db fogható, a
darabszám korlátozás alá nem eső halfajból naponta összesen 5 kg fogható. A területi jegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá eső megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után.Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
8. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes
zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet
hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
9. Csónakból horgászni, etetni is tilos!
10. A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az
engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsőbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában. A
vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat
céljából megközelíthető legyen.
11. A Kiskunsági Főcsatorna DVCS Kelemenszéki tápcsatorna betorkolásától (15+167 cskm) a solti
csőszházig (10 cskm) a bal parton horgászni tilos!
12. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
összefüggő tevékenységre szabad használni.
13. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
14. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
jogosulatlan horgászatnak minősül.
15. A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
16. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra
kerül A halászati őrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
17. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után ha azt azonnal vissza nem
engedi a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
18. A halgazdákodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
19. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
20. Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében.
21. A halgazdálkodási jog gyakorlója kutatási területeket jelölhet ki egyes csatornaszakaszokon, ahol a csatorna teljes szélességében tilos a horgászat. A tilalmat tábla jelzi, illetve bővebb tájékoztatás a szövetség honlapján található.
22. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

KISKUNSÁGI ÖNTÖZŐ FŐCSATORNA HORGÁSZRENDJE (kedvezményezett napi) 2019.

1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a
BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a
végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt
általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek
betartása kötelező!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos!
A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a balinra, a süllőre, a kősüllőre
és a pontyra nincs. A Tass-i Holtágon (kíméleti terület Tass községtől Délre körülbelül 3 km-re a jobb parton) november 15 – június 15 között horgászni tilos!
6. Az amúr mérete 50 cm, naponta csak egy darab fogható.
7.A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a darabszám korlátozás alá eső halakból naponta fajonként 2 db, összesen 3 db fogható a darabszám korlátozásalá nem eső halfajból naponta összesen 5 kg fogható.
8. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes
zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet
hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
9. Csónakból horgászni, etetni is tilos!
10. A vízterületen jelölt hely nincs, a horgászhelyeket az érkezés sorrendjében lehet elfoglalni. Az
engedéllyel épített vízi állásokon a tulajdonost elsőbbség illeti meg a horgászat gyakorlásában. A
vízi állások bejáratát úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos távollétében bárki számára horgászat
céljából megközelíthető legyen.
11. A Kiskunsági Főcsatorna DVCS Kelemenszéki tápcsatorna betorkolásától (15+167 cskm) a solti
csőszházig (10 cskm) a bal parton horgászni tilos!
12. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
összefüggő tevékenységre szabad használni.
13. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
14. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
jogosulatlan horgászatnak minősül.
15. A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
16. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra
kerül A halászati őrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
17. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után ha azt azonnal vissza nem
engedi a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
18. A halgazdákodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
19. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
20. Twisterező vagy gumihalazó horgászat esetén a twister (jig) fej tömege max.10 g. lehet a vermelő halállomány védelme érdekében.
21. A halgazdálkodási jog gyakorlója kutatási területeket jelölhet ki egyes csatornaszakaszokon, ahol a csatorna teljes szélességében tilos a horgászat. A tilalmat tábla jelzi, illetve bővebb tájékoztatás a szövetség honlapján található.
22. Horgászat során a csatornaszelvénybe a vizek természetes lefolyását, hínárvágást akadályozó eszközöket (karó, drótháló, zsineg, stb.) elhelyezni tilos.

Jogosulatlan halászattal, horgászattal kapcsolatosan a bejelentését az alábbi e-mail címeken teheti meg:bacshoszhalor@gmail.com, allamihalor@nebih.gov.hu

LEGOLCSÓBB TAKARÍTÁS, HA NEM SZEMETELÜNK!    BÁCSHOSZ –       Kecskemét, 2019.