Lakiteleki Szikrai Holt-Tisza

A lakiteleki Szikra Holt-Tisza teljes területe 68 hektár körüli, hossza eléri a 8 km-t. Szélessége átlagosan 35-40, mélysége 2,5 méter, de néhol eléri a 8-10 métert is.

A vízfelszínt jelentős mennyiségben borítja tündérrózsa a nyár folyamán. A holtág jelentős része természetvédelmi terület.

Halgazdálkodási terv szerinti éves halasítása 100 kg/ha, melynek 92 % a ponty, míg 4-4 % süllő és csuka.

SZIKRAI HOLT-TISZA HORGÁSZRENDJE (felnőtt éves 2018.)

 
 1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
 2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
 3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
 4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
 5. Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
 6. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
 7. A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá eső megtartott halakat X- jelöléssel rögzíteni kell közvetlen a fogás után. A területi jeggyel napi 3 db, heti 10 db darabszám korlátozással védett hal fogható. 
 8.  Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
 9.  A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n
   ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl. 
 10. A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá eső megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után. A területi jeggyel napi 3 db, heti 10 db darabszám korlátozással védett hal fogható.
 11. Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
 12. A csali bárminemű vontatása tilos!
 13. A csónak kikötéséhez használt karókat a horgászat befejezésekor minden esetben fel kell szedni.
 14. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
 15. A Szikrai Holt-Tisza tiszaugi vasúti és Ugi- térségi csatorna közötti szakaszon horgászni tilos!
 16. Védett területen sátorozni, védett területre élő háziállatot bevinni tilos! Tüzet gyújtani TILOS!
 17. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
 18. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.
 19. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül. A halászati őrök intézkedés során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
 20. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után  ha azt azonnal vissza nem engedi a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra perc dátummal!
 21. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
 
 SZIKRAI HOLT-TISZA HORGÁSZRENDJE (felnőtt napi) 2018.
1.     A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról 
       és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. 
     törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelezõ!
2.     A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi 
       horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3.   Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4.     A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5.     Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
6.     A napi területi jeggyel 3 db darabszám korlátozással védett hal fogható!
A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n
 ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl. 
7.     A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani 
       horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a 
       területi jegy bevonásra kerül!
8.     Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
9.     A csali bárminemû vontatása tilos!
10.   A csónak kikötéséhez használt karókat a horgászat befejezésekor minden esetben fel kell szedni.
11.   A megmûvelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggõ tevékenységre 
       szabad használni.
12.  A Szikrai Holt-Tisza tiszaugi vasúti és Ugi- térségi csatorna közötti szakaszon
horgászni tilos!
13.  Védett területen sátorozni, védett területre élõ háziállatot bevinni tilos! Tüzet gyújtani  TILOS!
14.   A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
15.   A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minõsül.
16.   A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül. 
A halászati õrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk. 
17.   A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása elõtt 
       köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
18.   A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
 
Jogosulatlan halászattal, horgászattal illetve állami halõri szolgálat feladatvégzését érintõ bejelentését az alábbi e-mail címen teheti meg:
allamihalor@nebih.gov.hu

SZIKRAI HOLT-TISZA HORGÁSZRENDJE (kedvezményezett éves) 2018.

 1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
 2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
 3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
 4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
 5. Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
 6. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
 7. A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a darabszám korlátozás alá eső halakból fajonként 2 db, a darabszám korlátozás alá nem eső halfajból naponta összesen 5 kg fogható. A méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett nemes halakból éves szinten maximálisan 30 db tartható meg.
 8. A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá eső megtartott halakat X- jelöléssel rögzíteni kell közvetlen a fogás után. 
 9.  Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
 10.  A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n
   ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl. 
 11. A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá eső megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után. A területi jeggyel napi 3 db, heti 10 db darabszám korlátozással védett hal fogható.
 12. Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
 13. A csali bárminemű vontatása tilos!
 14. A csónak kikötéséhez használt karókat a horgászat befejezésekor minden esetben fel kell szedni.
 15. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
 16. A Szikrai Holt-Tisza tiszaugi vasúti és Ugi- térségi csatorna közötti szakaszon horgászni tilos!
 17. Védett területen sátorozni, védett területre élő háziállatot bevinni tilos! Tüzet gyújtani TILOS!
 18. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
 19. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.
 20. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül. A halászati őrök intézkedés során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
 21. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után  ha azt azonnal vissza nem engedi a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra perc dátummal!
 22. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.