Lakiteleki Szikrai Holt-Tisza

A lakiteleki Szikra Holt-Tisza teljes területe 68 hektár körüli, hossza eléri a 8 km-t. Szélessége átlagosan 35-40, mélysége 2,5 méter, de néhol eléri a 8-10 métert is.

A vízfelszínt jelentős mennyiségben borítja tündérrózsa a nyár folyamán. A holtág jelentős része természetvédelmi terület.

Halgazdálkodási terv szerinti éves halasítása 100 kg/ha, melynek 92 % a ponty, míg 4-4 % süllő és csuka.

 
 SZIKRAI HOLT-TISZA HORGÁSZRENDJE (felnőtt éves 2019.)
1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
4. Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
5. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász
szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Hor-
gászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy
bevonásra kerül!
6. A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá eső megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után. A területi jeggyel napi 3 db, heti 10 db darabszám korlátozással védett hal fogható.
7. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen vagy a horgászathoz használt vízi járműben, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
8. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyéről.
9. Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
10. A csónak kikötéséhez használt karókat a horgászat befejezésekor minden esetben fel kell szedni. A csali bárminemű vontatása tilos!
11. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászat-
tal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni. Védett területen sátorozni, védett területre élő háziállatot bevinni tilos! Tüzet gyújtani TILOS!
12. A Szikrai Holt-Tisza tiszaugi vasúti és Ugi- térségi csatorna közötti szakaszon
horgászni tilos!
13. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
14. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatla horgászatnak minősül.
15. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül. A halászati őrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
16. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után ha azt azonnal vissza nem engedi a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra perc dátummal!
17. A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
 

SZIKRAI HOLT-TISZA HORGÁSZRENDJE (felnõtt napi) 2019.

 
1. A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról
és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V.
törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelezõ!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi
horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
6. A napi területi jeggyel 3 db darabszám korlátozással védett hal fogható!
7.. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n
( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl.
7. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani
horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a
területi jegy bevonásra kerül!
8. Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
9. A csali bárminemû vontatása tilos!
10. A csónak kikötéséhez használt karókat a horgászat befejezésekor minden esetben fel kell szedni.
11. A megmûvelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggõ tevékenységre
szabad használni.
12. A Szikrai Holt-Tisza tiszaugi vasúti és Ugi- térségi csatorna közötti szakaszon
horgászni tilos!
13. Védett területen sátorozni, védett területre élõ háziállatot bevinni tilos! Tüzet gyújtani TILOS!
14. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
15. A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minõsül.
16. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül.
A halászati õrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
17. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása elõtt
köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
18. A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
 

SZIKRAI HOLT-TISZA HORGÁSZRENDJE (kedvezményezett éves) 2019.

1. A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a
végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek
betartása kötelezõ!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
6. A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a darabszám korlátozás alá nem esõ halakból fajonként 2 db, összesen 3 db fogható, a
darabszám korlátozás alá nem esõ halfajból naponta összesen 5 kg fogható.
7. A területi jegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá esõ megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után.
8. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy idõben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen vagy a horgászathoz használt vízi jármûben, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
9. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl.
10. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából.
Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
11. Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
12. A csali bárminemû vontatása tilos!
13. A csónak kikötéséhez használt karókat a horgászat befejezésekor minden esetben fel kell szedni.
14. A megmûvelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggõ tevékenységre szabad használni.
15. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
16. A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minõsül.
17. Védett területen sátorozni, védett területre élõ háziállatot bevinni tilos! Tüzet gyújtani TILOS!
18. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása elõtt köteles a
fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
19. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül. A halászati õrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek,
melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
20. A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
21. A Szikrai Holt-Tisza tiszaugi vasúti és Ugi- térségi csatorna közötti szakaszon horgászni tilos!
 

SZIKRAI HOLT-TISZA HORGÁSZRENDJE (kedvezményezett napi) 2019.

1. A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a
végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek
betartása kötelezõ!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
6. A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a darabszám korlátozás alá esõ
halakból naponta összesen 2 db, a darabszám korlátozás alá nem esõ halfajokból naponta összesen 5 kg fogható.
7.Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy idõben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen vagy a horgászathoz használt vízi jármûben, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban
8.A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl.
9. A területi jegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá esõ megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után.
10. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából.
Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
11. Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
12. A csali bárminemû vontatása tilos!
13. A csónak kikötéséhez használt karókat a horgászat befejezésekor minden esetben fel kell szedni.
14. A megmûvelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggõ tevékenységre szabad használni.
15. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
16. A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minõsül.
17. Védett területen sátorozni, védett területre élõ háziállatot bevinni tilos! Tüzet gyújtani TILOS!
18. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása elõtt köteles a
fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
19. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül. A halászati õrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek,
melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
20. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
21. A Szikrai Holt-Tisza tiszaugi vasúti és Ugi- térségi csatorna közötti szakaszon horgászni tilos!

Jogosulatlan halászattal, horgászattal kapcsolatosan a bejelentését az alábbi e-mail címeken teheti meg:
bacshoszhalor@gmail.com, allamihalor@nebih.gov.hu