Lakiteleki Szikrai Holt-Tisza

A lakiteleki Szikra Holt-Tisza teljes területe 68 hektár körüli, hossza eléri a 8 km-t. Szélessége átlagosan 35-40, mélysége 2,5 méter, de néhol eléri a 8-10 métert is.

A vízfelszínt jelentős mennyiségben borítja tündérrózsa a nyár folyamán. A holtág jelentős része természetvédelmi terület.

Halgazdálkodási terv szerinti éves halasítása 100 kg/ha, melynek 92 % a ponty, míg 4-4 % süllő és csuka.

SZIKRAI HOLT-TISZA HORGÁSZRENDJE (felnőtt éves 2017.)

 1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
 2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
 3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
 4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
 5. Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
 6. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
 7. A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá eső megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után. A területi jeggyel napi 3 db, heti 10 db darabszám korlátozással védett hal fogható.
 8. Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
 9. A csali bárminemű vontatása tilos!
 10. A csónak kikötéséhez használt karókat a horgászat befejezésekor minden esetben fel kell szedni.
 11. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
 12. A Szikrai Holt-Tisza tiszaugi vasúti és Ugi- térségi csatorna közötti szakaszon horgászni tilos!
 13. Védett területen sátorozni, védett területre élő háziállatot bevinni tilos! Tüzet gyújtani TILOS!
 14. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
 15. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.
 16. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül. A halászati őrök intézkedés során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
 17. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után  ha azt azonnal vissza nem engedi a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra perc dátummal!
 18. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.

SZIKRAI HOLT-TISZA HORGÁSZRENDJE (felnőtt napi 2017.)

 1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
 2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
 3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
 4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
 5. Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
 6. A napi területi jeggyel 3 db darabszám korlátozással védett hal fogható!
 7. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
 8. Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
 9. A csali bárminemű vontatása tilos!
 10. A csónak kikötéséhez használt karókat a horgászat befejezésekor minden esetben fel kell szedni.
 11. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
 12. A Szikrai Holt-Tisza tiszaugi vasúti és Ugi- térségi csatorna közötti szakaszon horgászni tilos!
 13. Védett területen sátorozni, védett területre élő háziállatot bevinni tilos! Tüzet gyújtani  TILOS!
 14. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
 15. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.
 16. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül. A halászati őrök intézkedés során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
 17. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
 18. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.

SZIKRAI HOLT-TISZA HORGÁSZRENDJE (kedvezményezett éves) 2017.

 1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
 2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
 3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
 4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
 5. Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
 6. A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a darabszám korlátozás alá  eső halakból fajonként 2 db, összesen 3 db fogható, a darabszám korlátozás alá nem eső halfajból naponta összesen 5 kg fogható.
 7. A területi jegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá eső megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után.
 8. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
 9. Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
 10. A csali bárminemű vontatása tilos!
 11. A csónak kikötéséhez használt karókat a horgászat befejezésekor minden esetben fel kell szedni.
 12. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
 13. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
 14. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.
 15. Védett területen sátorozni, védett területre élő háziállatot bevinni tilos! Tüzet gyújtani TILOS!
 16. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
 17. A Hhtv., az  Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül. A halászati őrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
 18. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
 19. A Szikrai Holt-Tisza tiszaugi vasúti és Ugi- térségi csatorna közötti szakaszon horgászni tilos!

SZIKRAI HOLT-TISZA HORGÁSZRENDJE (kedvezményezett napi) 2017.

 1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
 2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
 3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
 4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
 5. Fajlagos tilalom a pontyra nincs.
 6. A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a darabszám korlátozás  alá eső halakból fajonként 2 db, a darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból naponta összesen 5 kg fogható.
 7. A területi jegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá eső megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után.
 8. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
 9. Foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállás létesítése tilos!
 10. A csali bárminemű vontatása tilos!
 11. A csónak kikötéséhez használt karókat a horgászat befejezésekor minden esetben fel kell szedni.
 12. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
 13. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
 14. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.
 15. Védett területen sátorozni, védett területre élő háziállatot bevinni tilos! Tüzet gyújtani TILOS!
 16. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
 17. A Hhtv., az  Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy véglegesen bevonásra kerül. A halászati őrök intézkedés során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
 18. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
 19. A Szikrai Holt-Tisza tiszaugi vasúti és Ugi- térségi csatorna közötti szakaszon horgászni tilos!
Kecskemét, 2017. január 01