V-ös Csatorna

 

Az V. sz. belvízelvezető- és öntöző-csatorna Újsolt körzetéből indul a Kunsági és a Fűzvölgyi csatorna között vonul Akasztóig, majd a DVCS-be. 30 km hosszú, mindenfajta hal megtalálható.

V. SZÁMÚ CSATORNA HORGÁSZRENDJE (felnőtt éves) 2017.

 1.  A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a terület engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
 2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
 3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
 4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
 5. Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a süllőre és a pontyra nincs. Az amúr mérete 50 cm és naponta csak egy darab fogható!
 6.  Horgászni TILOS a csatorna alábbi területén:a) az 52-es főútvonaltól délre 1300 m-1800 m között
  b) az 5305-ös úttól (Járáspuszta-Dunatetétlen) délre 500 m-1800 m között
  c) az 53-as főútvonaltól délre a DVCS-be torkolásig.
 7.  A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
 8. A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába darabszám korlátozás alá eső megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen a fogás után. A területi jeggyel napi 3 db, heti 10 db darabszám korlátozással védett hal fogható.
 9.  A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is TILOS!A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos!  Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
 10. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni TILOS! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
 11. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
 12. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges  bevonásra kerül.  A halászati őrök intézkedés során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
 13. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
 14. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.
 15. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.

V. SZÁMÚ CSATORNA HORGÁSZRENDJE (felnőtt napi) 2017.

 1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
 2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
 3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
 4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
 5. Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a süllőre és a pontyra nincs.
 6. Horgászni TILOS a csatorna alábbi területén:a) az 52-es főútvonaltól délre 1300 m-1800 m között
  b) az 5305-ös úttól (Járáspuszta-Dunatetétlen) délre 500 m-1800 m között
  c) az 53-as főútvonaltól délre a DVCS-be torkolásig.
 7. A napi területi jeggyel 3 db darabszám korlátozással védett hal fogható!
 8. A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
 9. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is TILOS! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni tilos! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
 10. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni TILOS! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
 11. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után – ha azt azonnal vissza nem engedi – a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
 12. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra kerül. A halászati őrök intézkedés során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
 13. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
 14. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.
 15. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.

 V. SZÁMÚ CSATORNA HORGÁSZRENDJE (kedvezményezett) 2017.

 1. A területi engedély megvásárlásával szerződés jött létre a területi engedély jogosultja és a BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben, a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek betartása kötelező!
 2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
 3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
 4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
 5. Méretkorlátozás a harcsára, fajlagos tilalom a harcsára, a csukára, a süllőre és a pontyra nincs.
 6. Horgászni TILOS a csatorna alábbi területén:a; az 52-es főútvonaltól délre 1300 m – 1800 m között
  b; az 5305-ös úttól (Járáspuszta-Dunatetétlen) délre 500 m -1800 m között
  c; az 53-as főútvonaltól délre a DVCS-be torkolásig.
 7. A vízügyi műtárgyakról és azok 50 méteres körzetében horgászni tilos.
 8. A területi jegy birtokában horgászni egyszerre csak egy bottal lehet, legfeljebb három horoggal, a darabszám korlátozás alá eső halakból fajonként 2 db, összesen 3 db fogható, a darabszám korlátozás alá nem eső halfajból naponta összesen 5 kg fogható.   A területi jegy erre szolgáló rublikájába a darabszám korlátozás alá eső megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után.
 9. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is TILOS! A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztán tartása céljából. Horgászhelyen szemetet hátrahagyni TILOS! Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
 10. A megművelt területen közlekedni, azt rongálni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan összefüggő tevékenységre szabad használni.
 11. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után  ha azt azonnal vissza nem engedi  a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni hó, nap, óra, perc dátummal!
 12. A Hhtv., az  Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy végleges bevonásra kerül.  A halászati őrök intézkedés során fénykép és videó felvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
 13. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
 14. A horgászat megkezdése előtt ellenőrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül.
 15. A halászati jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.

LEGOLCSÓBB TAKARÍTÁS, HA NEM SZEMETELÜNK!

Kecskemét, 2017.