Vörös- Mocsár tórendszer II.

– Horgászni a 3-as és a 6-os számmal megjelölt vízterületen lehet, további korlátozás, hogy a 3-as számú víztest elején a táblával jelölt részén horgászni tilos.

 

Vörös- Mocsár tórendszer II. (Felnõtt éves) 2019. víztérkód: 03-088

1. A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a
BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a
végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt
általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek
betartása kötelezõ!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A
MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes
zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet
hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
6. – Foglalt hely (jelölt hely) nincs!
– Horgászati tevékenység során csak az 5 méteres parti sáv vehetõ igénybe.
7. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni.
8. A megmûvelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
összefüggõ tevékenységre szabad használni.
9. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
10. A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
jogosulatlan horgászatnak minõsül.
11. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy
véglegesen bevonásra kerül. A halászati õrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
12. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után ha azt azonnal vissza
nem engedi a horgászat folytatása elõtt köteles a fogási naplóba beírni, hó, nap, óra,
perc dátummal!
13. A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
14. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelõsségére tartózkodik.
Esetleges balesetért az Igazgatóságot felelõsség nem terheli.
15. A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetõt anyagi
felelõsség terheli.
16. A felnõtt horgász naponta 4 db darabszám korlátozással védett nemeshalat, ezen belül egy
halfajból 3 darabot, egyéb mennyiségi korlátozással védett õshonos halból 5 kg-ot tarthat
meg. Idegenhonos és invazív halfajok méret és mennyiségi korlátozás nélkül foghatók. A
méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett nemes halakból éves
szinten maximálisan 60 db fogható. A területi horgászjegy erre szolgáló rublikájába a darabszám
korlátozás alá esõ megtartott halakat X jelöléssel rögzíteni kell közvetlen fogás után.
17. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy idõben legfeljebb a 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplóban.
18. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl.
19. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság korlátozásai:
– Horgászni a 3-as és a 6-os számmal megjelölt vízterületen lehet, további korlátozás, hogy a 3-as számú víztest eljén a táblával jelölt részén horgászni tilos.
– Csónak használata tilos.
– A víztestek a védett területen belül a meglévõ utakon (kivéve a tiltott szakaszok) gyalog,
kerékpárral, segédmotor kerékpárral közelíthetõ meg.Egyéb jármûveket a kijelölt parkólókban lehet elhelyezni.
– Horgászállás építése, csak természetvédelmi hatósági engedéllyel, vagyonkezelõi
hozzájárulás birtokában végezhetõ!
– Természetvédelmi érték miatt (pl. vonulás, fészkelés stb.) idõszaki korlátozás elrendelhetõ.
– Tilos a fakivágás, ágas szedés, partfal átalakítás, állatok és növények gyûjtése, csali állat ásás,
vízi növényzet irtása!
– Horgászati tevékenységen túlmenõen külön engedély köteles: táborozás, tûzrakás.
– Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése
után kérjük a fogás helyét, idejét, faját Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak
bejelenteni (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. 76/482-611).

Vörös- Mocsár tórendszer II. (Felnõtt napi) 2019. víztérkód: 03-088

1. A területi engedély megvásárlásával szerzõdés jött létre a területi engedély jogosultja és a
BÁCSHOSZ között a halgazdálkodásról és a hal védelmérõl szóló 2013. évi CII. törvényben, a
végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben, a 2013. évi V. törvényben foglalt
általános, valamint a területi engedélyben meghatározott speciális feltételekkel. A feltételek
betartása kötelezõ!
2. A MOHOSZ és a helyi horgászrend megismerése nélkül a horgászatot megkezdeni tilos! A
MOHOSZ horgászrendjét a helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni!
3. Elveszett, megrongálódott jegyet nem pótolunk.
4. A területi engedély csak állami horgászjegy birtokában váltható.
5. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni is tilos! A horgász szemetes
zsákot köteles magánál tartani horgászhelyének tisztántartása céljából. Horgászhelyen szemetet
hátrahagyni tilos. Szemetes helyen horgászóktól a területi jegy bevonásra kerül!
6. – Foglalt hely (jelölt hely) nincs!
– Horgászati tevékenység során csak az 5 méteres parti sáv vehetõ igénybe.
7. A horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni.
8. A megmûvelt területen közlekedni tilos! A vízpartokat csak a horgászattal szorosan
összefüggõ tevékenységre szabad használni.
9. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!
10. A horgászat megkezdése elõtt ellenõrizze a szükséges okmányok meglétét, mert azok hiánya is
jogosulatlan horgászatnak minõsül.
11. A Hhtv., az Országos- és Helyi Horgászrend megsértése esetén a területi jegy
véglegesen bevonásra kerül. A halászati õrök intézkedés során fénykép és videófelvételt készíthetnek, melyet a hatályos jogszabályok szerint kezelünk.
12. A horgász a darabszám korlátozással védett halakat a kifogás után ha azt azonnal vissza
nem engedi a horgászat folytatása elõtt köteles a fogási naplóba beírni, hó, nap, óra,
perc dátummal!
13. A halgazdálkodási jog gyakorlója elrendelhet horgászati tilalmat a horgászversenyek idejére.
14. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelõsségére tartózkodik.
Esetleges balesetért az Igazgatóságot felelõsség nem terheli.
15. A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetõt anyagi
felelõsség terheli.
16. A felnõtt horgász naponta 4 db darabszám korlátozással védett nemeshalat, ezen belül egy
halfajból 3 darabot, egyéb mennyiségi korlátozással védett õshonos halból 5 kg-ot tarthat
meg. Idegenhonos és invazív halfajok méret és mennyiségi korlátozás nélkül foghatók.
17. A horgász által megtartani kívánt halat a vízparton nem ajándékozhatja el, és kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n ( szák, bilincs, pányva) tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíthatja el a horgászhelyérõl.
18. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság korlátozásai:
– Horgászni a 3-as és a 6-os számmal megjelölt vízterületen lehet, további korlátozás, hogy a 3-as számú víztest eljén a táblával jelölt részén horgászni tilos.
– Csónak használata tilos.
– A víztestek a védett területen belül a meglévõ utakon (kivéve a tiltott szakaszok) gyalog,
kerékpárral, segédmotor kerékpárral közelíthetõ meg.Egyéb jármûveket a kijelölt parkólókban lehet elhelyezni.
– Horgászállás építése, csak természetvédelmi hatósági engedéllyel, vagyonkezelõi
hozzájárulás birtokában végezhetõ!
– Természetvédelmi érték miatt (pl. vonulás, fészkelés stb.) idõszaki korlátozás elrendelhetõ.
– Tilos a fakivágás, ágas szedés, partfal átalakítás, állatok és növények gyûjtése, csali állat ásás,
vízi növényzet irtása!
– Horgászati tevékenységen túlmenõen külön engedély köteles: táborozás, tûzrakás.
– Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése
után kérjük a fogás helyét, idejét, faját Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak
bejelenteni (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. 76/482-611).

Jogosulatlan halászattal, horgászattal kapcsolatosan a bejelentését az alábbi e-mail címeken teheti meg:
bacshoszhalor@gmail.com, allamihalor@nebih.gov.hu

LEGOLCSÓBB TAKARÍTÁS, HA NEM SZEMETELÜNK!

Kecskemét, 2019. BÁCSHOSZ – www. bacshosz.hu